Versenykiírás 2020/2021.

FIGYELEM!
BIZONYTALAN JÁRVÁNYHELYZET MIATT VÁLTOZÁS A LEBONYOLÍTÁSBAN!

Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fővédnöksége mellett a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium és a BOLYAI CSAPAT Kft. a 2020/2021. tanévben nevezéses alapon megrendezi a Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti fordulóját 3-8. osztályosoknak, valamint az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány (röviden: ÖSSZKÉP Alapítvány) meghívásos alapon megrendezi a Bolyai Természettudományi Csapatverseny országos döntőjét 3-8. osztályosoknak. A verseny körzeti fordulóját írásbeli munka formájában, az országos döntőt írásbeli és szóbeli formában bonyolítjuk le az alább leírtak szerint.
(A versenyt először 2014-ben rendeztük meg az ország egész területén, majd 2020-ban már több mint 17 000 résztvevője volt a rendezvénynek. A korábbi évek feladatsorai és eredményei megtalálhatók honlapunkon; a verseny feladatait, megoldásait és eredményeit tartalmazó könyvek ugyanitt megrendelhetők.)

A verseny ismeretanyaga: A természettudományokhoz elengedhetetlen általános műveltség, környezetünk élővilágának ismerete, valamint a versenyző évfolyamánál alább felsorolt témakörök:
3. osztály: Idő, naptár, évszakok. Az ember fejlődésének szakaszai. Tájékozódás a tágabb térben. Ünnepek, hagyományok.
4. osztály: Termesztett növények, háziállatok. Egészség, betegség. Az év élőlényei 2020. Környezetbarát életmód.
5. osztály: Állandóság és változás környezetünkben. Termesztett növények, házi és ház körüli állatok. A térkép. Magyarország földrajzi helyzete.
6. osztály: Az erdő életközössége. Energiatakarékosság, újrahasznosítás, környezetbarát életmód. A Naprendszer és a Föld bolygó. Az év élőlényei 2020.
7. osztály: Biológia: Éghajlati övezetek és élőviláguk. Ember és környezete. Fizika: A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai, kölcsönhatások. A sűrűség, nyomás, mozgások, energia, munka, egyszerű gépek. Hőmérséklet, halmazállapot-változások, hőtani jelenségek. Földrajz: A szilárd Föld anyagai és folyamatai. A földrajzi övezetesség. Kémia: Kémiai alapismeretek. A anyagok tulajdonságai és változásai. Oldatok, keverékek, töménység. Részecskék, halmazok, változások. A részecskék szerkezete és tulajdonságai. Anyagmennyiség.
8. osztály: Biológia: Az emberi szervezet anyagforgalma és egészsége. Fizika: A 7.osztályos ismeretanyagon felül: teljesítmény, hatásfok, testek úszása. Elektromos alapjelenségek, áramkörök, transzformátor. Hőtani folyamatok. Földrajz: Magyarország természetföldrajza, természeti és kulturális értékei. Kémia: A 7.osztályos ismeretanyagon felül: nemfémes elemek és vegyületeik. Kémiai reakciók és kémiai számítások. Kémia a természetben és a háztartásban.

A verseny célja: Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együttgondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

A verseny résztvevői: A versenyen azonos iskolába járó 3-8. osztályos tanulók évfolyamonként szerveződő 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat indulhat). A 3-6. osztályosok egy-egy, a 7. és 8. osztályosok két-két kategóriában versenyeznek aszerint, hogy általános iskolai ("a") vagy gimnáziumi ("g") osztályba járnak. A nevezéskor minden csapatnak saját csapatnevet kell választania, amely nem lehet másokra vagy a jó ízlésre nézve sértő.

A körzeti (írásbeli) forduló időpontja: 2021. február 5. (péntek), 14 óra 30 perc.
FIGYELEM! VÁLTOZÁS!
A körzeti forduló helyszíne: A bizonytalan járványhelyzet miatt minden csapat helyben, a saját iskolájában írja meg a versenydolgozatot. Az internetes nevezés során iskolánként kérjük egy helyi szervező tanár megnevezését elérhetőséggel együtt. A helyi szervezőt kérjük, hogy irányítsa a körzeti forduló helyi lebonyolítását, továbbá lehetőleg még a verseny napján, de legkésőbb a versenyt követő napon 12 óráig dolgozza fel az iskola versenyzőinek válaszlapjait az általunk biztosított internetes javítófelületen. A helyi szervező teendői ennek a kiírásnak a végén táblázatba foglalva is megtalálható.

Az országos (írásbeli és szóbeli) döntő és díjkiosztó időpontja: 2021. március 13. (szombat), 10 óra 30 perc, helyszíne a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium (1124 Budapest, Meredek u. 1.).

Nevezési határidő: 2020. október 14. (szerda), 18 óra.

A körzeti forduló nevezési díja: 1200 Ft/fő.
Az országos döntőnek nincs nevezési vagy részvételi díja.


Nevezés: Kizárólag honlapunkon, a Nevezés menüpont alatt. A nevezési díj átutalással vagy bármelyik OTP bankfiókban személyesen, a 11703006-20471499-00000000 OTP-számlaszámra fizethető be (számlatulajdonos: BOLYAI CSAPAT Kft.). Kérjük, hogy a közlemény rovatba saját iskolájuk és településük nevét, valamint a természettudomány szót írják (az iskola neve rövidítve is megfelelő.) A nevezési díj befizetésének határideje 2020. október 14., illetve számlaigénylés esetén a számlán szereplő fizetési határidő.
Számlaigényüket október 14-ig a honlapon lévő nevezési rendszerben kérjük jelezni. Amennyiben számlaigényét nem jelzi, a helyi szervező nevére állítjuk ki azt. Az igényelt számlát a nevezési határidőt követően, e-mailben juttatjuk el, amihez a következőképpen jut hozzá: A BOLYAI CSAPAT KFT-től e-mailen érkező Számlaértesítőben a „Letöltöm a számlát” szövegre kattintás után a megjelenő oldalon a Számla adatai részben a „Megnézem” szóra kattintva előjön a kinyomtatható hiteles számla; ezt kérjük kinyomtatni.
Körzeten és kategórián belüli azonos csapatnév esetén a később nevező csapatnak kell nevet változtatnia (ezért célszerű minél előbb nevezni más által még nem választott csapatnévvel, a nevezési díj még okt. 14-én is befizethető).

A körzetek határai (melyeket indokolt esetben módosítunk) a következő két térképen tekinthetők meg, illetve itt találja.

A verseny szabályai: A verseny első fordulójában 13 feleletválasztós és 1 írásbeli kidolgozást igénylő feladatot kell megoldani. A teljes munkaidő minden évfolyamon 60 perc. A feleletválasztós feladatok szövege után öt lehetséges válasz található (A, B, C, D és E), amelyek közül akárhány lehet helyes (tehát akár mind is, de akár egy sem). A válaszlapon a feladatokra adandó helyes válasz betűjelének megfelelő négyzet(ek)be X-et kell beírni. Az írásbeli kidolgozást igénylő feladat megoldását a válaszlap ezt követő részén kell elkészíteni. (Minta válaszlap itt található.) A versenyidő leteltével csapatonként csak az 1 darab Válaszlapot kell beadni. A versenyen csak íróeszköz használható, egyéb (pl. elektronikus) eszköz nem. A csapattársak egymás között csak halkan beszélgethetnek, mert egy termen belül várhatóan több azonos évfolyamú csapat is jelen lesz. Minden csapattag saját példányt kap a feladatsorból, emellett a versenyzők asztalára emléklap, válaszlap és előre csomagolt virágmag is kerül. A nem megfelelő kategóriában vagy körzetben történő nevezés, illetve a verseny ideje alatti zavaró hangoskodás a versenyből való kizárást eredményezheti. A verseny alatt mobiltelefon vagy egyéb elektronikus eszköz nem lehet a versenyzőknél (csak kikapcsolt állapotban, a táskájukban), ezek használata a versenyből való azonnali kizárással járhat. A nevezéssel a résztvevő diákok és felkészítőik hozzájárulnak, hogy a versenyen róluk készülő fényképeket, valamint nevüket, iskolájukat és eredményüket a szervezők közzétegyék.
A verseny kezdetéig indokolt esetben (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) lehet csapattagokat cserélni, azonban az emléklapokat az október 16-ig benevezett diákok nevére állítjuk ki. (Kérjük, hogy az internetes nevezéskor pontosan ellenőrizzék minden diák nevét, nehogy elírás miatt a nevezéskor begépelt, hibás név kerüljön az emléklapra.) Ha valamelyik csapat nincs teljes létszámban jelen, akkor is versenyezhet. Nevezési díjat visszautalni azonban nem áll módunkban. Az országos döntőn egy csapat összetétele az első fordulón résztvevőkhöz képest legfeljebb egy tagban változhat.

A körzeti forduló pontozása:
1. A feleletválasztós kérdéseknél (1-13. feladatok) minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők szerint:
- helyesen bejelölt mező: 3 pont
- helytelenül bejelölt mező: -1 pont
- helyesen üresen hagyott mező: 2 pont
- helytelenül üresen hagyott mező: 0 pont
Minden hibátlanul megoldott feladatra (tehát ha az öt mező mindegyike helyes) feladatonként további 2 pont jár.
(Ha például az egyik feladatban a helyes megoldások A, C, E, és egy csapat az A, C, D mezőkbe tett X-et, akkor erre a feladatra a csapat 3+2+3-1+0=7 pontot kap. Ha egy másik csapat ugyanebben a feladatban az A, C, E mezőkbe tett X-et, tehát mind az öt válaszlehetőséget jól döntötte el, akkor erre a feladatra ez a csapat 3+2+3+2+3=13 alappontot, valamint további 2 pluszpontot, összesen tehát 15 pontot kap.)
2. A kidolgozandó (14.) feladatra a javítási útmutatóban leírt szempontok szerint maximum 16 pont szerezhető.
A csapatokat az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki a körzeti forduló végeredménye. Azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik az 1-13. feladatokban több pontot ért el. (Ha az itteni részpontszám is megegyezik, a csapatok között nem teszünk további különbséget.) Az eredmények várhatóan 2021. február 7-én, vasárnap reggeltől lesznek megtekinthetők honlapunkon, bármilyen írásos reklamációt 2021. február 9-én, kedden 15 óráig tudunk figyelembe venni, amelyeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetnek.

Az országos döntő szabályai: Minden olyan körzetből, ahol egy évfolyamban/kategóriában legalább 5 induló csapat volt, az első helyezett továbbjut a verseny döntőjére. Meghívjuk még kategóriánként az országos összesített lista 1-6. helyezettjei közül azokat a csapatokat is, akik az előző feltétel alapján nem kapnának meghívást a döntőbe. (Azonos összpontszám esetén itt is az 1-13. feladatokban elért magasabb pontszám szerint rangsorolunk.)
A döntőben, 2021. március 13-án először 10 óra 30 perctől 11 óra 30 percig az első fordulóhoz hasonló írásbeli feladatsor vár a versenyzőkre, majd az itt elért pontszám szerint kategóriánként a legjobb 6 csapat még aznap szóbeli fordulón dönti el a végső sorrendet. (A döntő írásbelije utáni holtverseny esetén az 1-13. feladatokban elért magasabb pontszám szerint, az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a körzeti fordulóban elért magasabb pontszám szerint rangsorolunk.)
A szóbelin a csapatoknak először 15 perces gondolkodási idő után kell ugyanazon 2 feladat megoldását a zsűri és az érdeklődők előtt közösen, táblánál ismertetniük. A felkészüléshez kérjük, hogy íróeszközt hozzanak magukkal a diákok (számológép és egyéb elektronikus segédeszköz nem használható). A megoldások bemutatására legfeljebb 5 perc használható fel. Ezt követően a csapatok helyben kapnak még egy feladatot ("villámkérdés"), amelynek megválaszolására további 2 perc áll rendelkezésükre.
A szóbeli feladatok pontozása:
1-2., felkészülés után ismertetett feladat: max. 3 + 5 pont
3., helyben megválaszolandó feladat: max. 3 pont
Csapatszellem: max. 1 pont
A bemutatás közlésének minősége: max. 3 pont
Az itt szerzett pontok dupláját adjuk hozzá az aznapi írásbelin elért pontszámhoz, így alakul ki a verseny végeredménye. (Holtverseny esetén az írásbelin elért magasabb összpontszám szerint, az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a megyei/körzeti fordulóban elért magasabb pontszám szerint rangsorolunk.) Ha egy csapat a szóbelin túllépné a rendelkezésre álló időt, akkor összpontszámából 1-et levonunk.
A szóbeli végeztével, kb. 16 órakor kerül sor az eredményhirdetésre és a díjkiosztó gálára, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Díjazás: A körzeti fordulót követően a döntőbe bejutott csapatokat, valamint az indulólétszám függvényében további eredményesen szerepelt csapatokat is díjazunk. A döntőben a kategóriánkénti legjobb 6 csapat részesül jutalomban. A tanárokat induló diákjaik száma és eredményessége alapján díjazzuk, ugyanezen szempontok szerint körzetenként és a döntőn egy-egy tanári fődíj is kiosztásra kerül. (A csapattagok és a felkészítő tanárok neve legkésőbb a körzeti forduló napján módosítható, a díjazottak okleveleit az eddig beérkezett adatok alapján állítjuk ki.)

A verseny feladatsorai és megoldásai az egyes fordulók másnapján elérhetők lesznek honlapunkon.A versenyen való részvétel kizáró okai:
- A bizonyíthatóan nem versenyszerű körülmények között lebonyolított megírattatás.
- Ha a csapat nem az évfolyamának megfelelő feladatsort írja meg.
- Ha a verseny megírását követő napon, 2021. február 6-án 12:00 óráig nem kerül feldolgozásra a csapat válaszlapja.
- Ha a csapatok válaszlapjai 2021. február 12-ig nem kerülnek postázásra.

A helyi szervezést felvállaló tanár teendői

Határidő
Teendő
2020. szeptember-október Megismerteti kollégáit és a tanulókat a Bolyai Természettudományi Csapatversennyel és a csapatversenyre való jelentkezés lehetőségével, módjával.
2020. október 14. (szerda) 18:00 Megszervezi és elvégzi a csapatok nevezését.
2021. február 1. Átveszi és ellenőrzi az iskolába postai úton érkező küldeményt, amely tartalmazza az emléklapokat, a válaszlapokat és a feladatsorokat.
2021. február 3. Előkészíti a verseny lebonyolítását:
- Amennyiben több teremre is szükség van, elvégzi a csapatok terembeosztását.
- Gondoskodik termenként egy felügyelő tanárról a verseny időtartamára.
- A csapatok tudomására hozza, hogy február 5-én 14:15-kor melyik teremben kell lenniük.
2021. február 5. A verseny kezdéséig a csapatok asztalára helyezi (vagy helyezteti) az emléklapokat (tanulónként 1 db), válaszlapokat (csapatonként 1 db), feladatsorokat (a kezdés előtt 1-2 perccel, tanulónként 1 db) és piszkozatlapokat (tanulónként 1 db; régi füzetlap is megfelelő).
A verseny kezdése után 60 perccel a teremben felügyeletet ellátó tanár összeszedi a válaszlapokat és átadja a helyi szervezőnek.
2021. február 5-6. Ha lehet, közvetlenül a verseny után, de legkésőbb február 6-án 12 óráig a helyi szervező (egyedül vagy kollégáival közösen) kijavítja a 14. feladatot (ennek javítási útmutatóját lezárt borítékban a postai küldeménnyel együtt kapja meg), majd ezt követően a honlap javítófelületén (ehhez hozzáférést biztosítunk) felviszi a csapatok válaszlapján szereplő adatokat.
2021. február 10-12. Postázza a válaszlapokat a következő címre:
BOLYAI CSAPAT Kft., 1037 Budapest, Patakvölgyi lejtő 20813/3 hrsz.


További információk: honlapunkon, a verseny e-mail címén (info@bolyaiverseny.hu), illetve telefonon: 06-30-440-6870 (Nagy-Baló Teréz).

Jaczenkó Edit (edit.jaczenko@gmail.com)
Kardos Tamásné (kardoszs@citromail.hu)
Merényi Márta (martamerenyi12@gmail.com)
Nagy-Baló András (nbat0978@gmail.com)
Csuka Róbert (csuka.robert@bolyaiverseny.hu)

Budapest, 2020. május 1.