Versenykiírás 2007.

A KÖR a 2007/2008. tanévben Budapesten, valamint Veszprém megyében megrendezi a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyt magyar nyelv és irodalomból. A verseny megyei/körzeti fordulóját írásbeli munka formájában, az országos döntőt írásbeli és szóbeli formában bonyolítjuk le az alább leírtak szerint.
(A versenyt először 2005-ben rendeztük meg Észak-Budán 420 résztvevővel, majd 2006-ban a főváros területén 1100 résztvevővel; a korábbi évek feladatsorai és eredményei megtalálhatók honlapunkon.)

A verseny célja: Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együttgondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

A verseny résztvevői: A versenyen azonos iskolába járó 5-8. osztályos tanulók évfolyamonként szerveződő 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat indulhat). Az 5. és 6. osztályosok egy-egy, a 7. és 8. osztályosok két-két kategóriában versenyeznek aszerint, hogy általános iskolai vagy gimnáziumi osztályba járnak. A nevezéskor minden csapatnak saját csapatnevet kell választania.

A megyei/körzeti forduló helyszínei:
Budapesten a feltüntetett 2 körzetben indulnak a versenyzők. A helyszín a felsoroltak közül lehetőség szerint mindenkinek a hozzá legközelebb eső iskola lesz. (A helyszínről minden csapatot időben értesítünk, szükség esetén új helyszíneket is kijelölünk.)
A budapesti körzetek és a helyi szervezők:
    Buda (I., II., III., XI., XII., XXII. ker.)
Veres Péter Gimnázium (Gelniczky György)
Baár-Madas Református Gimnázium (Papp István)
Áldás Utcai Általános Iskola (Farkas Eszter)
    Pest (V., VI., VII., VIII., IX., X., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. ker.)
Babits Mihály Gimnázium (Kaposiné Bodó Anna)
Móra Ferenc Általános Iskola (Csáforda Mónika)
Lónyai Utcai Református Gimnázium (Szováti Éva)

A megyei pontos helyszíneket a nevezések után fogjuk kijelölni, lehetőség szerint mindenki a településéhez közel eső iskolában fog versenyezni.
A megyei helyi szervező iskolák és tanárok:
    Veszprém megye
Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém (Kása Zsuzsanna)

A megyei/körzeti forduló versenyhelyszíneinek részletes adatai (megközelíthetőség, szervezők elérhetősége stb.) itt találhatók.
Igény esetén a fent fel nem sorolt megyékből is elfogadunk nevezéseket, ekkor a legközelebb eső megyéhez vagy budapesti körzethez kell nevezni, az ottani helyszínen versenyezhetnek a diákok, és ott is értékeljük őket.

A megyei/körzeti (írásbeli) forduló időpontja: 2007. november 9. (péntek), 14 óra 30 perc. A verseny helyszínén a kezdési idő előtt legalább 15 perccel kérjük a megjelenést (14 órától az erre az alkalomra szerkesztett zenével fogadjuk a versenyzőket és kísérőiket). A kísérő tanárok és szülők részére külön terme(ke)t biztosítunk, ahol a verseny kezdete után iskolánként kiosztunk egy teljes feladatsort és megoldókulcsot.

Az országos (írásbeli és szóbeli) döntő és díjkiosztó időpontja: 2007. december 1. (szombat), 9 óra, helyszíne a Baár-Madas Református Gimnázium (1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3.).

Nevezési határidő: 2007. október 2.

Nevezési díj: 800 Ft/fő.


Nevezés: Honlapunkon a Nevezés menüpont alatt. A nevezési díj az iskolákhoz kiküldött csekken, vagy átutalással, a 11773030-00063241 OTP-számlaszámra fizethető be (meghatalmazott: Nagy-Baló András). A "Közlemény" rovatban minden esetben kérjük feltüntetni iskolájuk nevét és a "magyar" szót. Számlaigény esetén kérjük, hogy legkésőbb 2007. november 12-ig az info@bolyaiverseny.hu címre küldött e-mailben jelöljék meg, pontosan milyen névre és címre, hány versenyzőről és hova kérik postázni a számlát. Körzeten és kategórián belüli azonos csapatnév esetén a később nevező csapatnak kell nevet változtatnia (emiatt célszerű minél előbb nevezni, a nevezési díj még okt. 2-án is befizethető).

A verseny szabályai: A verseny első fordulójában minden évfolyamon 13 feleletválasztós és 1 írásbeli kidolgozást igénylő feladatot kell megoldani. A teljes munkaidő minden évfolyamon 60 perc. A feleletválasztós feladatok szövege után öt lehetséges válasz található (A, B, C, D és E), amelyek közül akárhány lehet helyes (tehát akár mind, de akár egy sem). A válaszlapon a feladatokra adandó helyes válasz betűjelének megfelelő négyzet(ek)be X-et kell beírni. (Ez később már nem javítható, azaz minden nem üresen hagyott mező beikszeltnek számít.) Az írásbeli kidolgozást igénylő feladat megoldását a válaszlap ezt követő részén kell elkészíteni. (Minta válaszlap itt található.) A versenyidő leteltével csapatonként csak az 1 darab Válaszlapot kell beadni, amelynek leadását a csapat egyik tagja aláírásával igazolja a jegyzőkönyvben. A versenyen csak íróeszköz használható, elektronikus eszköz nem. A csapattársak egymás között csak halkan beszélgethetnek, mert egy termen belül várhatóan több azonos évfolyamú csapat is jelen lesz.

A verseny kezdetéig indokolt esetben (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) lehet csapattagokat cserélni, azonban az emléklapokat az október 2-ig benevezett diákok nevére állítjuk ki. (Külön kérjük, hogy az internetes nevezéskor pontosan ellenőrizzék minden diák nevét, nehogy elírás miatt hibás név kerüljön az emléklapra.) Ha valamelyik csapat nincs teljes létszámban jelen, akkor is versenyezhet. Az országos döntőn viszont egy csapat összetétele az első fordulón résztvevőkhöz képest legfeljebb egy tagban változhat.

A megyei/körzeti forduló pontozása:
1. A feleletválasztós kérdéseknél (1-13. feladatok) minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők szerint:
- ha a mezőben X van, és valóban X-et kellett oda tenni: 3 pont
- ha a mezőben X van, de nem kellett oda X-et tenni: -1 pont
- ha a mezőben nincs X, és nem is kellett oda X-et tenni: 1 pont
- ha a mezőben nincs X, de kellett volna oda X-et tenni: 0 pont
(Ha például az egyik feladatnál egy csapat az A, C, D mezőkbe tett X-et, és a helyes megoldások A, C, E, akkor erre a feladatra a csapat 3+1+3-1+0=6 pontot kap.)
2. A kidolgozandó (14.) feladatra maximum 16 pont szerezhető.
A csapatokat az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki a megyei/körzeti forduló végeredménye. Azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik a 14. (kidolgozást igénylő) feladatban több pontot ért el. (Ha az itteni részpontszám is megegyezik, a csapatok között nem teszünk további különbséget.) Az eredmények várhatóan 2007. november 12-én, hétfőn reggeltől lesznek megtekinthetők honlapunkon, bármilyen írásos reklamációt november 13-ig veszünk figyelembe.

Az országos döntő szabályai: Minden olyan megyéből, illetve körzetből, ahol egy évfolyamban/kategóriában legalább 5 induló csapat volt, az első két helyezett automatikusan továbbjut a verseny országos döntőjére. Rajtuk kívül meghívjuk még kategóriánként az országos összesített lista további legjobb 6-8 csapatát is (a behívottak pontos száma az indulólétszámtól és az elért pontszámoktól függ).
A döntőben, 2007. december 1-jén először 9-től 10 óráig az első fordulóhoz hasonló írásbeli feladatsor vár a versenyzőkre, majd az itt elért pontszám szerint kategóriánként a legjobb 6 csapat még aznap szóbeli fordulón dönti el a végső sorrendet. A szóbelin a csapatoknak először 15 percnyi felkészülési idő után kell ugyanazon 2 feladat megoldását a zsűri és az érdeklődők előtt közösen ismertetniük. A felkészüléshez kérjük, hogy íróeszközt hozzanak magukkal a diákok (elektronikus segédeszköz nem használható). A megoldások bemutatására legfeljebb 5 perc használható fel. Ezt követően a csapatoknak egy szabadon választott műsort kell legfeljebb 4 percben előadniuk. (Erre a versenyt megelőzően, saját választásuk szerint kell felkészülniük.)
A szóbeli feladatok pontozása:
1-2., felkészülés után ismertetett feladat: max. 2 + 5 pont
3. feladat (szabadon választott produkció): max. 9 pont
Csapatszellem: max. 1 pont
A bemutatás közlésének minősége: max. 3 pont
Az itt szerzett pontok (max. 20 pont) dupláját adjuk hozzá az aznapi írásbelin elért pontszámhoz, így alakul ki a verseny végeredménye.
A szóbeli végeztével, kb. 14 órakor kerül sor az eredményhirdetésre és a díjkiosztó gálára, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Az eredményhirdetés előtt kategóriánként a legalkalmasabbnak talált szabadon választott produkciók bemutatásra kerülnek a többi versenyző (és kísérőik) előtt.

Díjazás: A megyei/körzeti fordulót követően a döntőbe bejutott csapatokat, valamint az indulólétszám függvényében további eredményesen szerepelt csapatokat is díjazunk. A döntőben a kategóriánkénti legjobb 6 csapat szintén jutalomban részesül. A tanárokat induló diákjaik száma és eredményessége alapján díjazzuk, ugyanezen szempontok szerint körzetenként és a döntőn egy-egy tanári fődíj is kiosztásra kerül.

A verseny feladatsorai és megoldásai az egyes fordulók napján estétől elérhetők lesznek honlapunkon.

További információk: honlapunkon, illetve telefonon: 06-30-386-2445 (Nagy-Baló András), 06-70-539-1547 (Tassy Gergely).

Kerekes Barnabás
Marton Ágota (fama19@freemail.hu)
Papp István (soossziv@freemail.hu)
Nagy-Baló András (nbat@freestart.hu)
Tassy Gergely (tassyg@cs.elte.hu)

A verseny e-mail címe: info@bolyaiverseny.hu

Budapest, 2007. augusztusLetöltés

A versenykiírás ITT tölthető le PDF-formátumban. (Megtekintéséhez az Adobe Acrobat Reader program szükséges.)