Versenykiírás 2022/2023.

Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fővédnöksége mellett a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola és a BOLYAI CSAPAT Kft. a 2022/2023. tanévben nevezéses alapon megrendezi a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei/körzeti fordulóját 3-8. osztályosoknak magyar nyelv és irodalomból, valamint az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány (röviden: ÖSSZKÉP Alapítvány) meghívásos alapon megrendezi a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntőjét 3-8. osztályosoknak . A verseny megyei/körzeti fordulóját írásbeli munka formájában, személyes jelenléttel mindenki a saját iskolájában írja, az országos döntőt írásbeli és szóbeli formában, az eddigiektől eltérően, külön időpontban és helyszínen bonyolítjuk le az alább leírtak szerint. A járványhelyzet függvényében a változtatás jogát fenntartjuk.

(A versenyt először 2005-ben rendeztük meg Észak-Budán, majd a következő években Budapest többi körzete is csatlakozott. 2020-ban az ország egész területéről már több mint 32 000 résztvevője volt a rendezvénynek. A korábbi évek feladatsorai és eredményei megtalálhatók honlapunkon. A verseny feladatait, megoldásait és eredményeit tartalmazó könyvek ugyanitt megrendelhetők.)

A verseny célja: Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együtt gondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

A verseny résztvevői: A versenyen azonos iskolába járó, 3-8. osztályos tanulók, évfolyamonként szerveződő, 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat indulhat). A 3-6. osztályosok egy-egy, a 7. és 8. osztályosok két-két kategóriában versenyeznek aszerint, hogy általános iskolai ("a") vagy gimnáziumi ("g") osztályba járnak. A nevezéskor minden csapatnak saját csapatnevet kell választania, amely nem lehet másokra vagy a jó ízlésre nézve sértő.

A versenyt 9-12. évfolyamosoknak is meghirdetjük (más időpontban), az erre vonatkozó információk itt olvashatók .

A megyei/körzeti (írásbeli) forduló időpontja: 2022. november 11. (péntek), 14 óra 30 perc . Munkaidő: 60 perc. Megoldandó feladatok: 13 feleletválasztós feladat. A verseny legfeljebb 60 perccel kezdhető hamarabb, de csak akkor, ha 14:30-ig senkit nem engednek ki a versenyteremből és ha egy csapat 14:30 előtt leadja a válaszlapot, akkor sem engedélyezik számukra, hogy mobiltelefonnal vagy más elektronikus eszközzel üssék el az időt, amíg bent kell tartózkodniuk.

A körzeti, első forduló helyszíne: Minden csapat helyben, a saját iskolájában írja meg a versenydolgozatot. Az internetes nevezés során iskolánként kérjük egy helyi szervező tanár megnevezését elérhetőséggel együtt. A helyi szervezőt kérjük, hogy irányítsa a körzeti/első forduló helyi lebonyolítását, továbbá lehetőleg még a verseny napján, de legkésőbb a versenyt követő napon 12 óráig dolgozza fel az iskola versenyzőinek válaszait az általunk biztosított internetes javítófelületen. (A megyei/körzeti fordulóban nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)

Az országos döntő írásbeli fordulójának és megyei/körzeti díjátadójának időpontja: 2022. november 25. (péntek), 14 óra 30 perc . Munkaidő: 60 perc. Megoldandó feladatok: 13 feleletválasztós feladat. Az országos döntő írásbeli fordulójának helyszínei lentebb, az országos döntő írásbeli fordulójának szabályai részben találhatók. A megyei/körzeti díjátadó időpontja: 2022. november 25. (péntek), 14 óra 30 perc. Ugyanekkor ennek helyszínein bonyolítjuk az országos döntő írásbeli fordulóját, melynek munkaideje 60 perc.

Az országos szóbeli döntő és díjkiosztó időpontja: 2022. december 10. (szombat), 10 óra. Felkészülési idő a szóbelin 20 perc, a bemutatásra szánt idő pedig 4 + 3 perc. A szóbeliről részletesebben lentebb, az országos döntő szóbeli forduló szabályai címszó alatt lehet olvasni.

Az országos szóbeli döntő helyszíne a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola (1022 Budapest, Lorántffy Zs. u. 3.)

Nevezési határidő: 2022. október 1. (szombat), 18 óra.

A megyei/körzeti, első forduló nevezési díja: 1500 Ft/fő.

Az országos döntő írásbeli és szóbeli fordulójának nincs nevezési vagy részvételi díja.

Nevezés: Kizárólag honlapunkon, a Nevezés menüpont alatt. A nevezési díj a megyei/körzeti forduló után átutalással vagy bármelyik OTP-bankfiókban személyesen, a 11703006-20471499-00000000 OTP-számlaszámra fizethető be (számlatulajdonos: BOLYAI CSAPAT Kft.). Kérjük, hogy a közlemény rovatba a kiállított számla sorszámát, vagy saját iskolájuk és településük nevét, valamint az anyanyelv 3-8. kifejezést írják (az iskola neve rövidítve is megfelelő). A nevezési díj befizetésének határideje a megkapott számlán szereplő fizetési határidő, amely számlát közvetlenül a verseny körzeti, első fordulója utáni héten küldünk e-mailben.
Számlaigényüket október 1-ig a honlapon lévő nevezési rendszerben kérjük jelezni. Az igényelt számlát a jelzett időben, e-mailben juttatjuk el, amihez a következőképpen jut hozzá: A BOLYAI CSAPAT Kft.-től e-mailen érkező Számlaértesítőben a „Letöltöm a számlát” szövegre kattintás után megjelenő oldalon a Számla adatai részben a „Megnézem” szóra kattintva előjön a kinyomtatható hiteles számla; ezt kérjük kinyomtatni.
Körzeten és kategórián belüli azonos csapatnév esetén a később nevező csapatnak kell nevet változtatnia (ezért célszerű minél előbb nevezni más által még nem választott csapatnévvel).

Az első forduló körzeti határai, melyeket indokolt esetben módosítunk, a következő két térképen tekinthetők meg, illetve itt találhatók .

A verseny szabályai: A verseny első fordulójában minden évfolyamon 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani (nem lesz kidolgozást igénylő feladat). A teljes munkaidő minden évfolyamon 60 perc. A feladatok szövege után öt lehetséges válasz található (A, B, C, D és E), amelyek közül akárhány lehet helyes (tehát akár mind, de akár egy sem). A válaszlapon a feladatokra adandó helyes válasz betűjelének megfelelő négyzet(ek)be X-et kell beírni. ( Mintaválaszlap itt található. ) A versenyidő leteltével csapatonként csak az 1 darab Válaszlapot kell beadni. A versenyen csak íróeszköz használható, egyéb (pl. elektronikus) eszköz nem. A csapattársak egymás között csak halkan beszélgethetnek, mert egy termen belül várhatóan több azonos évfolyamú csapat is jelen lesz. Minden csapattag saját példányt kap a feladatsorból. A nem megfelelő kategóriában vagy körzetben történő nevezés a versenyből való kizárást eredményezheti. A verseny alatt mobiltelefon vagy egyéb elektronikus eszköz nem lehet a versenyzőknél (csak kikapcsolt állapotban, a táskájukban), ezek használata a versenyből való azonnali kizárással járhat. A nevezéssel a résztvevő diákok és felkészítőik hozzájárulnak, hogy a versenyen róluk készülő fényképeket, valamint nevüket, iskolájukat és eredményüket a szervezők közzétegyék.

A verseny kezdetéig indokolt esetben (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) lehet csapattagokat cserélni, azonban az emléklapokat az október 1-ig benevezett diákok nevére állítjuk ki. (Kérjük, hogy az internetes nevezéskor, még a nevezési határidő lejárta előtt pontosan ellenőrizzék, illetve versenyzőikkel ellenőriztessék a Nevezett csapatok menüpontban minden diák nevét, nehogy elírás miatt a nevezéskor begépelt, hibás név kerüljön az emléklapra.) Ha valamelyik csapat nincs teljes létszámban jelen, akkor is versenyezhet. A döntőben egy csapat összetétele az előző fordulón résztvevőkhöz képest legfeljebb egy tagban változhat.

A megyei/körzeti és a döntő írásbeli forduló pontozása:

Minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők szerint:

- helyesen bejelölt mező: 3 pont
- helytelenül bejelölt mező: -1 pont
- helyesen üresen hagyott mező: 2 pont
- helytelenül üresen hagyott mező: 0 pont

Minden hibátlanul megoldott feladatra (tehát ha az öt mező mindegyike helyes) feladatonként további 2 pont jár.

(Ha például az egyik feladatban a helyes megoldások A, C, E, és egy csapat az A, C, D mezőkbe tett X-et, akkor erre a feladatra a csapat 3+2+3-1+0=7 pontot kap. Ha egy másik csapat ugyanebben a feladatban az A, C, E mezőkbe tett X-et, tehát mind az öt válaszlehetőséget jól döntötte el, akkor erre a feladatra ez a csapat 3+2+3+2+3=13 alappontot, valamint további 2 pluszpontot, összesen tehát 15 pontot kap.)

A csapatokat az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki a forduló végeredménye. Azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik a 13. feladatra több pontot kapott. Ha ebben is megegyezik az eredményük, akkor amelyik csapat a 12. feladatra kapott több pontot. Ha ebben is egyformák, akkor amelyik csapat a 11., és így tovább, amíg nem lesz különbség így csökkenő sorrendben haladva a feladatokra kapott pontok száma között egészen az 1. feladatig. Az eredmények várhatóan 2022. november 13-án, vasárnap 8:00 órától lesznek megtekinthetők honlapunkon. Ekkor az első 10 helyen lévők pontjai még titkosak, de az óvási határidő lejártakor mindenkié ismert lesz. Bármilyen írásos reklamációt 2022. november 14-én, hétfőn 14:00 óráig tudunk figyelembe venni, ezeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetik. A verseny feladatsorai az egyes fordulók napján, estétől elérhetők lesznek honlapunkon. A megyei/körzeti forduló megoldókulcsát és részletes megoldásait a versenyt követő napon, 13:00 órakor tesszük közzé a honlapon.

Az országos döntő írásbeli fordulójának szabályai: A verseny országos döntőjének írásbeli fordulóját – amely valamennyi meghívott csapat számára ingyenes – az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le. Minden olyan magyarországi megyéből/körzetből, ahol egy évfolyamban/kategóriában legalább 5 induló csapat volt, az első három helyezett továbbjut a megyei/körzeti fordulóból a verseny országos döntő írásbeli fordulójába. A döntő írásbeli fordulójában 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani. Ezek pontozása a körzeti, első fordulóéval azonos módon történik. A csapatokat itt is az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki az írásbeli döntő végeredménye. Azonos pontszám esetén itt is az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik a 13. feladatra több pontot kapott. Ha ebben is megegyezik az eredményük, akkor amelyik csapat a 12. feladatra kapott több pontot. Ha ebben is egyformák, akkor amelyik csapat a 11., és így tovább, amíg nem lesz különbség így csökkenő sorrendben haladva a feladatokra kapott pontok száma között egészen az 1. feladatig. Az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a megyei/körzeti fordulóban elért magasabb pontszám szerint rangsorolunk. Az eredmények várhatóan 2022. november 27-én, vasárnap 8:00 órától lesznek megtekinthetők honlapunkon. Ekkor az első 10 helyen lévők pontjai még titkosak, és az óvási határidő lejárta után az első 6 helyen végzőké továbbra is titkos marad. Bármilyen írásos reklamációt 2022. november 28-án, hétfőn 14:00 óráig tudunk figyelembe venni, ezeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetik. A verseny feladatsorai az egyes fordulók napján, estétől elérhetők lesznek honlapunkon. A döntő írásbeli fordulójának megoldókulcsát és részletes megoldásait a versenyt követő napon, 13:00 órakor tesszük közzé a honlapon.

Az országos döntő írásbeli fordulójának és megyei/körzeti díjátadójának helyszínei, szervezői:

Megye/körzet

Szervező

Helyszín

Bács-Kiskun

Kisné Tóth Ildikó kisnetothildiko@gmail.com

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Ált. Iskola, 6000 Kecskemét, Katona József tér 14.

Baranya

Hebling Eszter heblinge@hotmail.com

Koch Valéria Középiskola, Ált. Isk.
7624 Pécs, Tiborc u. 28/1

Békés

Kovácsné Fábián Andrea kovineandi@gmail.com

GYAKI 5. sz. Általános és Sportiskola Tagint.
5700 Gyula, Nürnbergi u. 2.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Ágostonné Sápi Ildikó agostonildo@gmail.com

Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.
3529 Miskolc, Középszer u. 3.

BUDAPEST

Dél-Buda
XI., XXII. ker.

Kovácsné Herman Katalin koheka@gmail.com

Teleki Blanka Általános Iskola
1119 Budapest, Bikszádi u. 61-63.

Közép-Buda
I., XII. ker.

Merényi Gabriella gmerenyi@gmail.com

Arany János Á. I. és Gimn.
1124 Bp. XII., Meredek u. 1

Dél-Pest
IX., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. ker.

Pongráczné Krizmanits Mária krizmanits68@gmail.com

József Attila Kat. Ny. Német Nemzetiségi Ált. Isk.
1201 Budapest, Attila u. 25-27.

Észak-Buda
III. ker.

Gelniczky György gelniczkygy@verespg.hu

Veres Péter Gimnázium
1039 Budapest, Csobánka tér 7.

Észak-Pest
IV., XIII., XV. ker.

Kaposiné Bodó Anna bodo.anna@gmail.com

Babits Mihály Gimnázium
1046 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18.

Kelet-Pest
X., XIV., XVI., XVII. ker.

Magyar Zsolt
abacusujsag@gmail.com

Szent István Gimnázium
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.

Közép-Pest
V., VI., VII., VIII. ker.

Magyar Zsolt
abacusujsag@gmail.com

Szent István Gimnázium
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.

Nyugat-Buda
II. ker.

Kerekes Zsanett
kernetti@gmail.com

Áldás Utcai Általános Iskola
1025 Budapest, Áldás u. 1.

Csongrád-Csanád

Szabó Mária
marcsis@t-online.hu

Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimn., AMI
6725 Szeged, Szentháromság u 70-76.

Fejér

Bernáth Valéria
bvali62@gmail.com

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Sziget u. 1

Győr-Moson-Sopron

Hujber Julianna
hujber.julianna@sze.hu

Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Ált. Iskola, 9022 Győr, Gárdonyi u. 2-4.

Hajdú-Bihar

Katonáné Ferencz Éva
ferenczeva12@gmail.com

Bocskai István Általános Iskola
4130 Derecske, Szováti út 2.

Heves

Laczkóné Kiss Beatrix
kissbeya@gmail.com

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Ált. Iskola
3300 Eger, Kodály z. u. 5.

Jász-Nagykun-Szolnok

Tóth Éva
etoth1.65@gmail.com

Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technik.
5000 Szolnok, Baross u. 37.

Komárom-Esztergom

Lázár Katalin
kati.lazar68@gmail.com

Vaszary János Általános Iskola
2890 Tata, Országgyűlés tér 4.

Nógrád

Barkóné Benyovics Magdolna
benyomagdi@gmail.com

Balassagyarmati Szabó Lőrinc Ált. Isk.
2660 Balassagyarmat, Május 1. u. 2.

Pest-megye

Pest megye- délkelet: az M3-astól délre, a Dunától keletre, a Csepel-szigettel együtt
Pest megye-észak: a 10-es főút és az M3-as közötti rész, beleértve Gödöllő, Bag, Mogyoród, Pilisvörösvár és Piliscsaba településeket
Pest megye-délnyugat: a 10-es főúttól délre, a Dunától nyugatra

Pest megye- délkelet

Gelencsérné Szarka Mária
gelencserneszmaria@gmail.com

Batthyány Kázmér Gimnázium
2310 Szigetszentmiklós, Csokonai u. 6-14.

Pest megye-észak

Magyar Zsolt
abacusujsag@gmail.com

Szent István Gimnázium
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.

Pest megye-délnyugat

Kapusyné Jenei Katalin
kapusy.kati@gmail.com

1. sz. Általános Iskola, Budaörs
2040 Budaörs, Hársfa u. 29.

Somogy és Tolna

Urbán Mónika
moneszcs@freestart.hu

Kisfaludy Utcai Tagiskola
7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26/A

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tóthné Annuska Zsuzsanna
todo98@gmail.com

Vári Emil Társulási Általános Iskola
4600 Kisvárda, Mártírok út 5.

Vas és Zala

Babatiné Simon Marianna
bnesmarianna@gmail.com

Eötvös József Általános Iskola
8900 Zalaegerszeg Köztársaság út 68.

Veszprém

Kása Zsuzsanna
kasazsuzsa0205@gmail.com

Deák Ferenc Általános Iskola
8200 Veszprém, Aradi vértanúk u. 2.


Az országos szóbeli döntő szabályai: A verseny szóbeli döntőjét – amely minden meghívott csapat számára ingyenes – az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le. Az országos írásbeli döntőből kategóriánként az országos összesített lista 1-6. helyén végző csapatokat hívjuk meg a verseny szóbeli döntőjére. A szóbeli döntőben, 2022. december 10-én először 10 órától a csapatok 20 percnyi felkészülési időt kapnak két elméleti és egy drámapedagógiai feladat megoldására, amelyeket a zsűri és az érdeklődők előtt közösen kell ismertetniük, illetve bemutatniuk. A felkészüléshez kérjük, hogy íróeszközt hozzanak magukkal a diákok (elektronikus segédeszköz nem használható). A két elméleti feladat megoldásának ismertetésére legfeljebb 4, a drámapedagógiai feladat bemutatására legfeljebb 3 perc használható fel.

Az új, drámapedagógiai feladat a korábbi szabadon választott, hozott produkciót váltja ki, illetve annak felel meg. Lényege, hogy a csapatok kapnak egy ismert közmondást vagy szólást, amely alapján egy rövid kis jelenetet kell kitalálniuk és bemutatniuk különös tekintettel annak értelmére, tanulságára. Részletes ismertetés itt.

A szóbeli feladatok pontozása:
- Az 1. (elméleti) feladat: max. 5 pont
- A 2. (elméleti) feladat: max. 16 pont
- A 3. drámapedagógiai feladat: max. 12 pont
- Csapatszellem: max. 1 pont
- A bemutatás közlésének minősége: max. 3 pont

Az itt szerzett pontokat adjuk hozzá az országos írásbeli döntőn elért pontokhoz és így alakul ki a verseny végeredménye. (Holtverseny esetén a döntő írásbelin elért jobb helyezés szerint, az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a megyei/körzeti fordulóban elért magasabb pontszám szerint rangsorolunk.) Ha egy csapat a szóbelin túllépné a rendelkezésre álló időt, akkor összpontszámából 1-et levonunk.

A szóbeli végeztével, kb. 12 órakor kerül sor az eredményhirdetésre és a díjkiosztó gálára, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Díjazás: A megyei/körzeti fordulót követően az 1-6. helyezett csapatokat díjazzuk, akik díjaikat az országos döntő írásbeli alkalmával kapják meg (az 1-3. helyezettek a döntő írásbelin a versenyasztalukra kapják, míg a 4-6. helyen végzettek az általuk küldött futáron keresztül kapják meg a döntő írásbeli helyszínén és időpontjában). A döntő írásbeli forduló után nem osztunk díjakat, míg a döntő szóbelin a kategóriánkénti legjobb 6 csapat részesül jutalomban. A tanárokat induló diákjaik száma és eredményessége alapján díjazzuk, ezen szempontok szerint megyénként/körzetenként és a szóbeli döntőn egy-egy tanári fődíjat osztunk ki. ( A csapattagok és a felkészítő tanárok neve legkésőbb a megyei/körzeti forduló napján módosítható, a díjazottak okleveleit az eddig beérkezett adatok alapján állítjuk ki. )

A szóbeli drámapedagógiai feladatának részletes leírása:
Az elmúlt évek tapasztalatai és számos visszajelzés alapján indokolt volt az eddigi, hozott produkció kiváltása egy hasonló jellegű és értékű, de kevesebb terhet jelentő feladattal. Így a döntőbe jutott csapatoknak nem kell saját előadással otthon készülniük. A jelenet „műfajára”, jellegére vonatkozó megkötés – ahogy azt korábban megszokhattuk – nincsen; tehát lehet szöveges vagy pantomim jellegű, tartalmazhat éneket, idézeteket; lehet vidám vagy szomorú. A produkció ideális és elvárható időkerete: 2-3 perc; a kiírásban megfogalmazott 4 perc a rendelkezésre álló maximum, amelynek a túllépése pontlevonással jár. A feladat jellegéből következik, hogy jelmez vagy díszlet használatára se szükség, se lehetőség nincsen. Indokolt esetben a csapat a teremben amúgy is megtalálható asztalt és székeket felhasználhatja.
A jelenetre kapható maximális 12 pont az alábbi részpontokból áll:
- a kapott közmondás, szólás megértése és helyes értelmezése: 3 pont
- a jelenet kidolgozottsága, az időkeret arányos kitöltése: 3 pont
- az előadás ötletessége, kreativitás: 3 pont
- a kommunikáció minősége, érthető, világos közlés: 3 pont
A két elméleti feladat és a jelenet alapját képező közmondás évfolyamonként ugyanaz.

A helyi szervezést felvállaló tanár teendői

Határidő

Teendő

2022. szeptember

Megismerteti kollégáit és a tanulókat a Bolyai Anyanyelvi Csapatversennyel és a csapatversenyre való jelentkezés lehetőségével, módjával.

2022. október 1.

Megszervezi és elvégzi a csapatok nevezését.

2022. november 7.

Átveszi és ellenőrzi az iskolába postai úton érkező küldeményt, amely tartalmazza az emléklapokat, a válaszlapokat és a feladatsorokat.

2022. november 7.

Előkészíti a verseny lebonyolítását:
- Amennyiben több teremre is szükség van, elvégzi a csapatok terembeosztását.
- Gondoskodik termenként egy felügyelő tanárról a verseny időtartamára.
- A csapatok tudomására hozza, hogy november 11-én 14:15-kor melyik teremben kell lenniük.

2022. november 11.

A verseny kezdéséig a csapatok asztalára helyezi (vagy helyezteti) az emléklapokat (tanulónként 1 db), válaszlapokat (csapatonként 1 db), feladatsorokat (a kezdés előtt 1-2 perccel, tanulónként 1 db) és piszkozatlapokat (tanulónként 1 db; régi füzetlap is megfelelő). A verseny legfeljebb 60 perccel kezdhető hamarabb, de csak akkor, ha 14:30-ig senkit nem engednek ki a versenyteremből, és ha egy csapat 14:30 előtt leadja a válaszlapot, akkor sem engedélyezik számukra, hogy mobiltelefonnal vagy más elektronikus eszközzel üssék el az időt, amíg bent kell tartózkodniuk.

A verseny kezdése után 60 perccel a teremben felügyeletet ellátó tanár összeszedi a válaszlapokat és átadja a helyi szervezőnek.

2022. november 11-12.

Legkésőbb november 12-én 12 óráig a helyi szervező (egyedül vagy kollégáival közösen) a honlap javítófelületén (ehhez hozzáférést biztosítunk) felviszi a csapatok válaszlapján szereplő válaszokat. (Nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)

2022. november 15.

A válaszlapokat helyben megsemmisíti, és csak a jegyzőkönyvet postázza a következő címre:
BOLYAI CSAPAT Kft., 1037 Budapest, Patakvölgyi lejtő 20813/3 hrsz.

További információk: honlapunkon, a verseny e-mail címén (info@bolyaiverseny.hu), illetve telefonon: 00-36-30-440-6870 (Nagy-Baló Teréz).

Kerekes Barnabás
Marton Ágota Flóra(19fama@gmail.com)
Papp István Gergely (soossziv@gmail.com)
Nagy-Baló András (nbat0978@gmail.com)
Csuka Róbert (csuka.robert@bolyaiverseny.hu)


Budapest, 2022. május 1.