Versenykiírás 2024/2025.

Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fővédnöksége mellett a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola és a BOLYAI CSAPAT Kft. a 2024/2025. tanévben nevezéses alapon megrendezi a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei/körzeti fordulóját 3-8. osztályosoknak magyar nyelv és irodalomból, valamint az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány (röviden: ÖSSZKÉP Alapítvány) meghívásos alapon megrendezi a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntőjét 3-8. osztályosoknak . A verseny megyei/körzeti fordulóját írásbeli munka formájában, személyes jelenléttel mindenki a saját iskolájában írja; az országos döntőt írásbeli és szóbeli formában, külön időpontban és helyszínen bonyolítjuk le az alább leírtak szerint.

(A versenyt először 2005-ben rendeztük meg Észak-Budán, majd a következő években Budapest többi körzete is csatlakozott. 2023-ban az ország egész területéről már több mint 30 000 résztvevője volt a rendezvénynek.A korábbi évek feladatsorai és eredményei megtalálhatók honlapunkon. A verseny feladatait, megoldásait és eredményeit tartalmazó könyvek ugyanitt megrendelhetők.)

A verseny célja: Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együtt gondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

A verseny résztvevői: A versenyen azonos iskolába járó, 3-8. osztályos tanulók, évfolyamonként szerveződő, 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat indulhat). A 3-6. osztályosok egy-egy, a 7. és 8. osztályosok két-két kategóriában versenyeznek aszerint, hogy általános iskolai ("a") vagy gimnáziumi ("g") osztályba járnak. A nevezéskor minden csapatnak saját csapatnevet kell választania, amely nem lehet másokra vagy a jó ízlésre nézve sértő.

A versenyt 9-12. évfolyamosoknak is meghirdetjük (más időpontban), az erre vonatkozó információk itt olvashatók.

A megyei/körzeti (írásbeli) forduló időpontja: 2024. november 8. (péntek), 14 óra 30 perc. Munkaidő: 60 perc. Megoldandó feladatok: 13 feleletválasztós feladat. A verseny legfeljebb 60 perccel kezdhető hamarabb, de csak akkor , ha 14:30-ig senkit nem engednek ki a versenyteremből és ha egy csapat 14:30 előtt leadja a válaszlapot, akkor sem engedélyezik számukra, hogy mobiltelefonnal vagy más elektronikus eszközzel üssék el az időt, amíg bent kell tartózkodniuk.

A körzeti, első forduló helyszíne:Minden csapat helyben, a saját iskolájában írja meg a versenydolgozatot. Az internetes nevezés során iskolánként kérjük egy helyi szervező tanár megnevezését elérhetőséggel együtt. A helyi szervezőt kérjük, hogy irányítsa a körzeti/első forduló helyi lebonyolítását, továbbá lehetőleg még a verseny napján, de legkésőbb a versenyt követő napon 12 óráig dolgozza fel az iskola versenyzőinek válaszait az általunk biztosított internetes javítófelületen. (A megyei/körzeti fordulóban nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)

Az országos döntő írásbeli fordulójának és megyei/körzeti díjátadójának időpontja: 2024. november 22. (péntek), 14 óra 30 perc. Munkaidő: 60 perc. Megoldandó feladatok: 13 feleletválasztós feladat. Az országos döntő írásbeli fordulójának helyszínei lentebb, az országos döntő írásbeli fordulójának szabályai részben találhatók. A megyei/körzeti díjátadó ugyanekkor – 2024. november 22. (péntek) – azonos helyszínen lesz.

Az országos szóbeli döntő és díjkiosztó időpontja: 2024. december 7. (szombat), 9:45. Felkészülési idő a szóbelin 20 perc, a bemutatásra szánt idő pedig 4 + 3 perc. A szóbeliről részletesebben lentebb, az országos szóbeli döntő szabályai címszó alatt lehet olvasni.

Az országos szóbeli döntő helyszíne: Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola (1022 Budapest, Lorántffy Zs. u. 3.)

Nevezési határidő: 2024. október 1. (kedd), 18 óra.

A megyei/körzeti, első forduló nevezési díja: 2000 Ft/fő.

Az országos döntő írásbeli és szóbeli fordulójának nincs nevezési vagy részvételi díja.

Nevezés: Kizárólag honlapunkon, a Nevezés menüpont alatt. A nevezési díjat a megyei/körzeti forduló után, miután megkapják a számlát, a 11703006-20471499-00000000 OTP-számlaszámra kérjük átutalni (számlatulajdonos: BOLYAI CSAPAT Kft.). Kivételes esetben befizethetik sárga csekken, de csak akkor, ha erre vonatkozó igényüket a nevezéskor jelzik a nevezési rendszerben (ez esetben a feladatsorok csomagjában küldjük a csekket). Kérjük, hogy mindkét esetben a közlemény rovatba a kiállított számla sorszámát, vagy saját iskolájuk és településük nevét, valamint a magyar 3-8. kifejezést írják (az iskola neve rövidítve is megfelelő). A nevezési díj befizetésének határideje a megkapott számlán szereplő fizetési határidő lesz, amely számlát közvetlenül a verseny körzeti, első fordulója utáni héten küldünk e-mailben.

A számlázási adatokat október 1-ig a honlapon lévő nevezési rendszerben kérjük megadni. Az igényelt számlát a jelzett időben, e-mailben juttatjuk el, amihez a következőképpen jut hozzá: A BOLYAI CSAPAT Kft.-től e-mailen érkező Számlaértesítőben a „Letöltöm a számlát” szövegre kattintás után megjelenő oldalon a Számla adatai részben a „Megnézem” szóra kattintva előjön a kinyomtatható hiteles számla; ezt kérjük kinyomtatni.
Körzeten és kategórián belüli azonos csapatnév esetén a később nevező csapatnak kell nevet változtatnia (ezért célszerű minél előbb nevezni más által még nem választott csapatnévvel).

Az első forduló körzeti határai, melyeket indokolt esetben módosítunk, a következő két térképen tekinthetők meg, illetve itt találhatók.

Magyarország

Budapest

A verseny szabályai: A verseny első fordulójában minden évfolyamon 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani (nem lesz kidolgozást igénylő feladat). A teljes munkaidő minden évfolyamon 60 perc. A feladatok szövege után öt lehetséges válasz található (A, B, C, D és E), amelyek közül akárhány lehet helyes (tehát akár mind, de akár egy sem). A válaszlapon a feladatokra adandó helyes válasz betűjelének megfelelő négyzet(ek)be X-et kell beírni. (Mintaválaszlap itt található.) A versenyidő leteltével csapatonként csak az 1 darab Válaszlapot kell beadni. A versenyen csak íróeszköz használható, egyéb (pl. elektronikus) eszköz nem. A csapattársak egymás között csak halkan beszélgethetnek, mert egy termen belül várhatóan több azonos évfolyamú csapat is jelen lesz. Minden csapattag saját példányt kap a feladatsorból. A nem megfelelő kategóriában vagy körzetben történő nevezés a versenyből való kizárást eredményezheti. A verseny alatt mobiltelefon vagy egyéb elektronikus eszköz nem lehet a versenyzőknél (csak kikapcsolt állapotban, a táskájukban), ezek használata a versenyből való azonnali kizárással járhat. A nevezéssel a résztvevő diákok és felkészítőik hozzájárulnak, hogy a versenyen róluk készülő fényképeket, valamint nevüket, iskolájukat és eredményüket a szervezők közzétegyék.

A verseny kezdetéig indokolt esetben (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) lehet csapattagokat cserélni, azonban az emléklapokat az október 1-ig benevezett diákok nevére állítjuk ki. (Kérjük, hogy az internetes nevezéskor, még a nevezési határidő lejárta előtt pontosan ellenőrizzék, illetve versenyzőikkel ellenőriztessék a Nevezett csapatok menüpontban minden diák nevét, nehogy elírás miatt a nevezéskor begépelt, hibás név kerüljön az emléklapra.) Ha valamelyik csapat nincs teljes létszámban jelen, akkor is versenyezhet. Minden egyes fordulóban egy csapat összetétele az előző fordulón résztvevőkhöz képest legfeljebb egy tagban változhat.

A megyei/körzeti és a döntő írásbeli forduló pontozása:

Minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők szerint:

- helyesen bejelölt mező: 3 pont
- helytelenül bejelölt mező: -1 pont
- helyesen üresen hagyott mező: 2 pont
- helytelenül üresen hagyott mező: 0 pont

Minden hibátlanul megoldott feladatra (tehát ha az öt mező mindegyike helyes) feladatonként további 2 pont jár.

(Ha például az egyik feladatban a helyes megoldások A, C, E, és egy csapat az A, C, D mezőkbe tett X-et, akkor erre a feladatra a csapat 3+2+3-1+0=7 pontot kap. Ha egy másik csapat ugyanebben a feladatban az A, C, E mezőkbe tett X-et, tehát mind az öt válaszlehetőséget jól döntötte el, akkor erre a feladatra ez a csapat 3+2+3+2+3=13 alappontot, valamint további 2 pluszpontot, összesen tehát 15 pontot kap.)

A csapatokat az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki a forduló végeredménye. Azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik a 13. feladatra több pontot kapott. Ha ebben is megegyezik az eredményük, akkor amelyik csapat a 12. feladatra kapott több pontot. Ha ebben is egyformák, akkor amelyik csapat a 11., és így tovább, amíg nem lesz különbség így csökkenő sorrendben haladva a feladatokra kapott pontok száma között egészen az 1. feladatig. Az eredmények várhatóan 2024. november 10-én, vasárnap 8:00 órától lesznek megtekinthetők honlapunkon. Ekkor az első 10 helyen lévők pontjai még titkosak, de az óvási határidő lejártakor mindenkié ismert lesz. Bármilyen írásos reklamációt 2024. november 11-én, hétfőn 14:00 óráig tudunk figyelembe venni, ezeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetik. (A csapat Válaszlapjának feldolgozását, pontozását a nevező tanár már november 9-én 13:00-tól a Nevezési rendszerben megtekintheti). A verseny feladatsorai az egyes fordulók napján, estétől elérhetők lesznek honlapunkon. A megyei/körzeti forduló megoldókulcsát és részletes megoldásait a versenyt követő napon, 13:00 órakor tesszük közzé a honlapon.

Az országos döntő írásbeli fordulójának szabályai: A verseny országos döntőjének írásbeli fordulóját – amely valamennyi meghívott csapat számára ingyenes – az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le. Minden olyan magyarországi megyéből/körzetből, ahol egy évfolyamban/kategóriában legalább 5 induló csapat volt, az első három helyezett továbbjut a megyei/körzeti fordulóból a verseny országos döntő írásbeli fordulójába. A döntő írásbeli fordulójában 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani. Ezek pontozása a körzeti, első fordulóéval azonos módon történik. A csapatokat itt is az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki az írásbeli döntő végeredménye. Azonos pontszám esetén itt is az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik a 13. feladatra több pontot kapott. Ha ebben is megegyezik az eredményük, akkor amelyik csapat a 12. feladatra kapott több pontot. Ha ebben is egyformák, akkor amelyik csapat a 11., és így tovább, amíg nem lesz különbség így csökkenő sorrendben haladva a feladatokra kapott pontok száma között egészen az 1. feladatig. Az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a megyei/körzeti fordulóban elért magasabb pontszám szerint rangsorolunk. Az eredmények várhatóan 2024. november 24-én, vasárnap 8:00 órától lesznek megtekinthetők honlapunkon. Ekkor az első 10 helyen lévők pontjai még titkosak, és az óvási határidő lejárta után az első 6 helyen végzőké továbbra is titkos marad. Bármilyen írásos reklamációt 2024. november 25-én, hétfőn 14:00 óráig tudunk figyelembe venni, ezeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetik. A verseny feladatsorai az egyes fordulók napján, estétől elérhetők lesznek honlapunkon. A döntő írásbeli fordulójának megoldókulcsát és részletes megoldásait a versenyt követő napon, 13:00 órakor tesszük közzé a honlapon.

Az országos döntő írásbeli fordulójának és megyei/körzeti díjátadójának helyszínei, szervezői:

Megye/körzet

Szervező

Helyszín

Bács-Kiskun

Kisné Tóth Ildikó
kisnetothildiko@gmail.com

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Ált. Iskola, 6000
Kecskemét, Katona József tér 14.

Baranya

Hebling Eszter
heblinge@hotmail.com

Koch Valéria Középiskola, Ált. Isk.
7624 Pécs, Tiborc u. 28/1

Békés

Kovácsné Fábián Andrea
fabiandi7306@gmail.com

Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általanos és Sportiskola Tagintézménye
5700 Gyula, Nürnbergi u. 2.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Ágostonné Sápi Ildikó
agostonildo@gmail.com

Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.
3529 Miskolc, Középszer u. 3.

BUDAPEST

Dél-Buda
XI., XXII. ker.

Kovácsné Herman Katalin
koheka@gmail.com

Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola
1119 Budapest, Bikszádi u. 61-63.

Közép-Buda
I., XII. ker.

Csanády Szilvia
szilvia.csanady2011@gmail.com

Arany János Á. I. és Gimn.
1124 Bp. XII., Meredek u. 1

Dél-Pest
IX., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. ker.

Pongráczné Krizmanits Mária
krizmanits68@gmail.com

József Attila Kat. Ny. Német Nemzetiségi Ált. Isk.
1201 Budapest, Attila u. 25-27.

Észak-Buda
III. ker.

Gelniczky György
gelniczkygy@verespg.hu

Veres Péter Gimnázium
1039 Budapest, Csobánka tér 7.

Észak-Pest
IV., XIII., XV. ker.

Kaposiné Bodó Anna
bodo.anna@gmail.com

Babits Mihály Gimnázium
1046 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18.

Kelet-Pest
X., XIV., XVI., XVII. ker.

Magyar Zsolt
abacusujsag@gmail.com

Szent István Gimnázium
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.

Közép-Pest
V., VI., VII., VIII. ker.

Magyar Zsolt
abacusujsag@gmail.com

Szent István Gimnázium
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.

Nyugat-Buda
II. ker.

Kerekes Zsanett
kernetti@gmail.com

Áldás Utcai Általános Iskola
1025 Budapest, Áldás u. 1.

Csongrád-Csanád

Szabó Mária
szabomaria@karolinaiskola.hu

Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimn., AMI
6725 Szeged, Szentháromság u 70-76.

Fejér

Bernáth Valéria
bvali62@gmail.com

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Sziget u. 1

Győr-Moson-Sopron

Hujber Julianna
hujber.julianna@sze.hu

Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Hajdú-Bihar

Katonáné Ferencz Éva
ferenczeva12@gmail.com

Bocskai István Általános Iskola
4130 Derecske, Szováti út 2.

Heves

Kriston-Kőmüves Zoltánné
emaya12@gmail.com

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Ált. Iskola
3300 Eger, Kodály z. u. 5.

Jász-Nagykun-Szolnok

Tóth Éva
etoth1.65@gmail.com

Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technik. 5000 Szolnok, Baross u. 37.

Komárom-Esztergom

Lázár Katalin
kati.lazar68@gmail.com

Vaszary János Általános Iskola
2890 Tata, Országgyűlés tér 4.

Nógrád

Barkóné Benyovics Magdolna
benyomagdi@gmail.com

K.Á.Á.I. Szabó Lőrinc Tagiskola
2660 Balassagyarmat, Május 1. u. 2.

Pest-megye

Pest megye- délkelet: az M3-astól délre, a Dunától keletre, a Csepel-szigettel együtt
Pest megye-észak: a 10-es főút és az M3-as közötti rész, beleértve Gödöllő, Bag, Mogyoród, Pilisvörösvár és Piliscsaba településeket
Pest megye-délnyugat: a 10-es főúttól délre, a Dunától nyugatra

Pest megye-délkelet

Kun Sándor
kun.sandor1128@gmail.com

Monori József Attila Gimnázium
2200 Monor, Ady Endre utca 12-14.

Pest megye-észak

Omischel Mónika
barath.omi@gmail.com

Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10.

Pest megye-délnyugat

Kapusyné Jenei Katalin
kapusy.kati@gmail.com

1. sz. Általános Iskola, Budaörs
2040 Budaörs, Hársfa u. 29.

Somogy és Tolna

Urbán Mónika
moneszcs@freestart.hu

Kisfaludy Utcai Tagiskola
7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26/A

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tóthné Annuska Zsuzsanna
todo98@gmail.com

Vári Emil Társulási Általános Iskola
4600 Kisvárda, Mártírok út 5.

Vas és Zala

Babatiné Simon Marianna
bnesmarianna@gmail.com

Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola
8900 Zalaegerszeg Köztársaság út 68.

Veszprém

Kása Zsuzsanna
kasazsuzsa0205@gmail.com

Deák Ferenc Általános Iskola
8200 Veszprém, Aradi vértanúk u. 2.


Az országos szóbeli döntő szabályai: A verseny szóbeli döntőjét – amely minden meghívott csapat számára ingyenes – az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le. Az országos írásbeli döntőből kategóriánként az országos összesített lista 1-6. helyén végző csapatokat hívjuk meg a verseny szóbeli döntőjére. A szóbeli döntőben, 2024. december 7-én először 9:45-től a csapatok 20 percnyi felkészülési időt kapnak két elméleti és egy drámapedagógiai feladat megoldására, amelyeket a zsűri és az érdeklődők előtt közösen kell ismertetniük, illetve bemutatniuk. A felkészüléshez kérjük, hogy íróeszközt hozzanak magukkal a diákok (elektronikus segédeszköz nem használható). A két elméleti feladat megoldásának ismertetésére legfeljebb 4, a drámapedagógiai feladat bemutatására legfeljebb 3 perc használható fel.

A drámapedagógiai feladat a régebbi szabadon választott, hozott produkciót váltja ki, illetve annak felel meg. Lényege, hogy a csapatok kapnak egy ismert közmondást vagy szólást, amely alapján egy rövid kis jelenetet kell kitalálniuk és bemutatniuk különös tekintettel annak értelmére, tanulságára. Részletes ismertetés itt.

A szóbeli feladatok pontozása:
- Az 1. (elméleti) feladat: max. 5 pont
- A 2. (elméleti) feladat: max. 16 pont
- A 3. drámapedagógiai feladat: max. 12 pont
- Csapatszellem: max. 1 pont
- A bemutatás közlésének minősége: max. 3 pont

Az itt szerzett pontokat adjuk hozzá az országos írásbeli döntőn elért pontokhoz, és így alakul ki a verseny végeredménye. (Holtverseny esetén a döntő írásbelin elért jobb helyezés szerint, az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a megyei/körzeti fordulóban elért magasabb pontszám szerint rangsorolunk.) Ha egy csapat a szóbelin túllépné a rendelkezésre álló időt, akkor összpontszámából 1-et levonunk.

A szóbeli végeztével, kb. 12 órakor kerül sor az eredményhirdetésre és a díjkiosztó gálára, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Díjazás: A megyei/körzeti fordulót követően az 1-6. helyezett csapatokat díjazzuk, akik díjaikat az országos döntő írásbeli alkalmával kapják meg (az 1-3. helyezettek a döntő írásbelin a versenyasztalukra kapják, míg a 4-6. helyen végzettek az általuk küldött futáron keresztül kapják meg a döntő írásbeli helyszínén és időpontjában). A döntő írásbeli forduló után nem osztunk díjakat, míg a szóbeli döntőn minden csapat jutalomban részesül. A tanárokat induló diákjaik száma és eredményessége alapján díjazzuk, ezen szempontok szerint megyénként/körzetenként, és a szóbeli döntőn egy-egy tanári fődíjat osztunk ki. (A csapattagok és a felkészítő tanárok neve legkésőbb a megyei/körzeti forduló napján módosítható, a díjazottak okleveleit az eddig beérkezett adatok alapján állítjuk ki. Ezt a módosítást az iskola helyi szervezője a Válaszlapok géprevitelekor kell megtegye.)

A szóbeli drámapedagógiai feladatának részletes leírása:

Az elmúlt évek tapasztalatai és számos visszajelzés alapján indokolt volt a korábbi, hozott produkció kiváltása egy hasonló jellegű és értékű, de kevesebb terhet jelentő feladattal. Így a döntőbe jutott csapatoknak nem kell saját előadással otthon készülniük. A jelenet „műfajára”, jellegére vonatkozó megkötés – ahogy azt korábban megszokhattuk – nincsen; tehát lehet szöveges vagy pantomim jellegű, tartalmazhat éneket, idézeteket; lehet vidám vagy szomorú. A produkció ideális és elvárható időkerete: 2-2,5 perc; a kiírásban megfogalmazott 3 perc a rendelkezésre álló maximum, amelynek a túllépése pontlevonással jár. A feladat jellegéből következik, hogy jelmez vagy díszlet használatára se szükség, se lehetőség nincsen. Indokolt esetben a csapat a teremben amúgy is megtalálható asztalt és székeket felhasználhatja.
A jelenetre kapható maximális 12 pont az alábbi részpontokból áll:

- a kapott közmondás, szólás megértése és helyes értelmezése: 3 pont
- a jelenet kidolgozottsága, az időkeret arányos kitöltése: 3 pont
- az előadás ötletessége, kreativitás: 3 pont
- a kommunikáció minősége, érthető, világos közlés: 3 pont

A két elméleti feladat és a jelenet alapját képező közmondás évfolyamonként ugyanaz.

A helyi szervezést felvállaló tanár teendői

Határidő

Teendő

2024. szeptember

Megismerteti kollégáit és a tanulókat a Bolyai Anyanyelvi Csapatversennyel és a csapatversenyre való jelentkezés lehetőségével, módjával.

2024. október 1.

Megszervezi és elvégzi a csapatok nevezését.

2024. november 4.

Átveszi és ellenőrzi az iskolába postai úton érkező küldeményt, amely tartalmazza az emléklapokat, a válaszlapokat és a feladatsorokat.

2024. november 8.

Előkészíti a verseny lebonyolítását:
- Amennyiben több teremre is szükség van, elvégzi a csapatok terembeosztását.
- Gondoskodik termenként egy felügyelő tanárról a verseny időtartamára.
- A csapatok tudomására hozza, hogy november 8-án 14:15-kor melyik teremben kell lenniük.

2024. november 8.

A verseny kezdéséig a csapatok asztalára helyezi (vagy helyezteti) az emléklapokat (tanulónként 1 db), válaszlapokat (csapatonként 1 db), feladatsorokat (a kezdés előtt 1-2 perccel, tanulónként 1 db) és piszkozatlapokat (tanulónként 1 db; régi füzetlap is megfelelő). A verseny legfeljebb 60 perccel kezdhető hamarabb, de csak akkor, ha 14:30-ig senkit nem engednek ki a versenyteremből, és ha egy csapat 14:30 előtt leadja a válaszlapot, akkor sem engedélyezik számukra, hogy mobiltelefont vagy más elektronikus eszközzel üssék el az időt, amíg bent kell tartózkodniuk.

A verseny kezdése után 60 perccel a teremben felügyeletet ellátó tanár összeszedi a válaszlapokat és átadja a helyi szervezőnek.

2024. november 8-9.

Legkésőbb november 9-én 12:00 óráig a helyi szervező (egyedül vagy kollégáival közösen) a honlapunk javítófelületén (ehhez hozzáférést biztosítunk) felviszi a csapatok válaszlapján szereplő válaszokat. (Nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)

2024. november 11.

A versenybizottság esetleges kérése esetén az óvási határidő lejárta előtt (nov.11., hétfő 14:00) a bekért válaszlap(ok) fényképes vagy szkennelt változatát el kell küldeni az info@bolyaiverseny.hu címre.

2024. november 12.

A válaszlapokat helyben megsemmisíti, és csak a jegyzőkönyv szkennelt változatát küldi az info@bolyaiverseny.hu , vagy postázza a BOLYAI CSAPAT Kft., 1037 Budapest, Patakvölgyi lejtő 20813/3 hrsz. címre.

További információk: honlapunkon, a verseny e-mail címén (info@bolyaiverseny.hu), illetve telefonon: 00-36-30-440-6870 (Nagy-Baló Teréz).

Marton Ágota Flóra(19fama@gmail.com)
Papp István Gergely (soossziv@gmail.com)
Nagy-Baló András (nbat0978@gmail.com)
Csuka Róbert (csuka.robert@bolyaiverseny.hu)


Budapest, 2024. május 1.