Versenykiírás 2020/2021

VÁLTOZÁS - 2020. szeptember 14.

FIGYELEM!
A BIZONYTALAN JÁRVÁNYHELYZET MIATT A VERSENYT ONLINE FORMÁBAN BONYOLÍTJUK LE!

Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fővédnöksége mellett a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola, valamint a BOLYAI CSAPAT Kft. a 2020/2021. tanévben nevezéses alapon megrendezi a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei/körzeti fordulóját 9-12. osztályosoknak, valamint az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány (röviden: ÖSSZKÉP Alapítvány) meghívásos alapon megrendezi a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntőjét 9-12. osztályosoknak. A verseny mindkét fordulóját online bonyolítjuk le az alább leírtak szerint.
(A középiskolás versenyt először a 2015/2016. tanévben rendeztük meg az ország egész területén, majd a 2019/2020. tanévben már több mint 4 000 résztvevője volt a rendezvénynek. A korábbi évek feladatsorai és eredményei megtalálhatók honlapunkon.)

A verseny célja: Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együtt gondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat. A verseny résztvevői: A versenyen azonos iskolába járó 9-12. osztályos tanulók évfolyamonként szerveződő 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat indulhat). Mind a négy évfolyamon a diákok egy-egy kategóriában versenyeznek. A nevezéskor minden csapatnak saját csapatnevet kell választania, amely nem lehet másokra vagy a jó ízlésre nézve sértő.
A versenyt 3-8. évfolyamosoknak is meghirdetjük (más időpontban), az erre vonatkozó információk itt olvashatók.

A körzeti (írásbeli) forduló időpontja: 2020. november 13. (péntek), 14 óra 30 perc.

Az országos döntő időpontja: 2021. január 23. (szombat), 10 óra 30 perc.

Nevezési határidő: 2020. november 12. (csütörötök), 18 óra.

A körzeti forduló nevezési díja: 1000 Ft/fő.
Az országos döntőnek nincs nevezési vagy részvételi díja.

Nevezés: Kizárólag honlapunkon, a Nevezés menüpont alatt. A nevezési díj átutalással vagy bármelyik OTP-bankfiókban személyesen, a 11703006-20471499 OTP-számlaszámra fizethető be (számlatulajdonos: BOLYAI CSAPAT Kft.). Kérjük, hogy a közlemény rovatba saját iskolájuk és településük nevét, valamint az anyanyelv 9-12. kifejezést írják (az iskola neve rövidítve is megfelelő.) A nevezési díj befizetésének határideje a verseny után megkapott számlán szereplő fizetési határidő.
Számlaigényüket november 12-ig a honlapon lévő nevezési rendszerben kérjük jelezni. Az igényelt számlát a nevezési határidőt követően, e-mailben juttatjuk el, amihez a következőképpen jut hozzá: A BOLYAI CSAPAT Kft.-től e-mailen érkező Számlaértesítőben a „Letöltöm a számlát” szövegre kattintás után megjelenő oldalon a Számla adatai részben a „Megnézem” szóra kattintva előjön a kinyomtatható hiteles számla; ezt kérjük kinyomtatni.
Körzeten és kategórián belüli azonos csapatnév esetén a később nevező csapatnak kell nevet változtatnia (ezért célszerű minél előbb nevezni más által még nem választott csapatnévvel).

A verseny körzetei (évfolyamonként):
1. Budapest-Buda és Pest megye;
2. Budapest-Pest;
3. Hunnia (Budapest és Pest megye kivételével az ország Dunától keletre eső része);
4. Pannónia (Budapest és Pest megye kivételével az ország Dunától nyugatra eső része).

A verseny szabályai: A verseny első fordulójában 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani. A részvétel tetszőleges helyszínről, például otthonról vagy - ha már mód van rá - az iskolából is lehetséges (internetkapcsolat szükséges). A teljes munkaidő 60 perc. A feladatsor 2020. november 13-án magyarországi idő szerint 14:30-tól lesz elérhető a verseny honlapjáról, és a honlapon keresztül küldhetők be a csapat válaszai egy egyedi titkos csapatkód segítségével. (15:30-ig bármikor bármennyi feladat megoldása beküldhető vagy módosítható, a rendszer minden feladat esetében a legutoljára beadott megoldásokat értékeli.) A kódot a csapatok a helyi szervező kollegáktól fogják megkapni, akik ezt a nevezési rendszerben fogják elérni. A verseny alatt a csapattagok bármilyen elektronikus eszközön kommunikálhatnak egymással. A nevezéssel a versenyen részt vevők hozzájárulnak, hogy nevüket, településüket és eredményüket, valamint a döntőn róluk készülő fényképeket a szervezők közzétegyék.
A verseny kezdetéig indokolt esetben (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) lehet csapattagokat cserélni. Ha valamelyik csapat nem tud teljes létszámban részt venni, akkor is versenyezhet. Az országos döntőn egy csapat összetétele az első fordulón részt vevőkhöz képest legfeljebb egy tagban változhat.
A nem megfelelő kategóriában vagy körzetben történő nevezés a versenyből való kizárást eredményezheti.

A körzeti forduló pontozása:
1. A feleletválasztós kérdéseknél (1-13. feladatok) minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők szerint:
- helyesen bejelölt mező: 3 pont
- helytelenül bejelölt mező: -1 pont
- helyesen üresen hagyott mező: 2 pont
- helytelenül üresen hagyott mező: 0 pont
Minden hibátlanul megoldott feladatra (tehát ha az öt mező mindegyike helyes) feladatonként további 2 pont jár.
(Ha például az egyik feladatban a helyes megoldások A, C, E, és egy csapat az A, C, D mezőkbe tett X-et, akkor erre a feladatra a csapat 3+2+3-1+0=7 pontot kap. Ha egy másik csapat ugyanebben a feladatban az A, C, E mezőkbe tett X-et, tehát mind az öt válaszlehetőséget jól döntötte el, akkor erre a feladatra ez a csapat 3+2+3+2+3=13 alappontot, valamint további 2 pluszpontot, összesen tehát 15 pontot kap.)
A csapatokat az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki a megyei/körzeti forduló végeredménye.
Azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik korábbi időpontban adta be legutolsó válaszait. Az idő meghatározásánál a megoldásokat fogadó szerver órája mérvadó (óra: perc: másodperc), minden csapat visszajelzést kap a legutolsó beküldés idejéről. Az eredmények várhatóan 2020. november 15-én, vasárnap reggeltől lesznek megtekinthetők honlapunkon, bármilyen írásos reklamációt 2020. november 16-án, hétfőn 10 óráig tudunk figyelembe venni, amelyeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetnek.

Az országos döntő szabályai: A verseny országos döntőjét - amely valamennyi meghívott csapat számára ingyenes - az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le. Minden olyan megyéből/körzetből, ahol egy évfolyamban/kategóriában legalább 5 induló csapat volt, az első helyezett továbbjut a verseny döntőjére. Meghívjuk még kategóriánként az országos összesített lista 1-6. helyezettjei közül azokat a csapatokat is, amelyek az előző feltétel alapján nem kapnának meghívást a döntőbe. A döntőben, 2021. január 23-án 10 óra 30 perctől a körzeti fordulóhoz hasonlóan 13 feleletválasztós feladatot online kell megoldani.

Díjazás: A körzeti fordulót követően a döntőbe bejutott csapatokat, valamint az indulólétszám függvényében további eredményesen szerepelt csapatokat is díjazzuk. A döntőben minden csapat jutalomban részesül. A tanárokat induló diákjaik száma és eredményessége alapján díjazzuk, ugyanezen szempontok szerint körzetenként és a döntőn egy-egy tanári fődíjat is kiosztunk.

A verseny feladatsorai és megoldásai az egyes fordulók napján 16:00 órától elérhetők lesznek honlapunkon.

További információk: honlapunkon, a verseny e-mail-címén (info@bolyaiverseny.hu), illetve telefonon: 06-30-440-6870 (Nagy-Baló Teréz).

Kerekes Barnabás
Marton Ágota Flóra (19fama@gmail.com)
Papp István Gergely (soossziv@gmail.com)
Nagy-Baló András (nbat0978@gmail.com)
Csuka Róbert (csuka.robert@bolyaiverseny.hu)

Budapest, 2020. szeptember 14.

A helyi szervezést felvállaló tanár teendői

Határidő
Teendő
2020. szeptember - november 12. Megismerteti kollégáit és a tanulókat a Bolyai Anynanyelvi Csapatversennyel és a csapatversenyre való jelentkezés lehetőségével, módjával.
2020. november 12. (csütörtök) 18:00 Megszervezi és elvégzi a csapatok nevezését.
2020. november 13. (péntek) 14:15 Minden nevezett csapat tudomására hozza az online válaszadáshoz szükséges egyedi kódot.
2020. november 25. (szerda) Gondoskodik a nevezési díjak számlájának rendezéséről.
2021. január 22. Kiosztja iskolája csapatainak az emléklapokat, tanszervásárlási és bringóhintózási kedvezményeket.