Versenykiírás 2022/2023

Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fővédnöksége mellett a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola, valamint a BOLYAI CSAPAT Kft. a 2022/2023. tanévben nevezéses alapon megrendezi a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei/körzeti fordulóját 9-12. osztályosoknak, valamint az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány (röviden: ÖSSZKÉP Alapítvány) meghívásos alapon megrendezi a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntőjét 9-12. osztályosoknak. A verseny körzeti fordulóját és országos döntőjét is írásbeli munka formájában, személyes jelenléttel bonyolítjuk le az alább leírtak szerint. A járványhelyzet függvényében a változtatás jogát fenntartjuk. (A középiskolás versenyt először a 2015/2016. tanévben rendeztük meg az ország egész területén, a 2021/2022. tanévben már több mint 4 000 résztvevője volt a rendezvénynek. A korábbi évek feladatsorai és eredményei megtalálhatók honlapunkon. )

A verseny célja: Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együtt gondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

A verseny résztvevői: A versenyen azonos iskolába járó, 9-12. osztályos tanulók, évfolyamonként szerveződő, 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat indulhat). Mind a négy évfolyamon a diákok egy-egy kategóriában versenyeznek. A nevezéskor minden csapatnak saját csapatnevet kell választania, amely nem lehet másokra vagy a jó ízlésre nézve sértő.
A versenyt 3-8. évfolyamosoknak is meghirdetjük (más időpontban), az erre vonatkozó információk itt olvashatók .

A körzeti (írásbeli) forduló időpontja: 2022. november 15. (kedd), 13 óra 30 perc.
A körzeti forduló helyszíne: Minden csapat helyben, a saját iskolájában írja meg a versenydolgozatot. Az internetes nevezés során iskolánként kérjük egy helyi szervező tanár megnevezését elérhetőséggel együtt. A helyi szervezőt kérjük, hogy irányítsa a körzeti forduló helyi lebonyolítását, továbbá lehetőleg még a verseny napján, de legkésőbb a versenyt követő napon 18 óráig dolgozza fel az iskola versenyzőinek válaszait az általunk biztosított internetes javítófelületen. (A korábbi évekkel ellentétben, a körzeti fordulóban nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)

Az országos döntő és díjkiosztó időpontja: 2022. december 10. (szombat), 11 óra 30 perc, helyszíne a Baár-Madas Ref. Gimnázium és Általános Iskola (1022 Budapest, Lorántffy Zs. u. 3.).

Nevezési határidő: 2022. október 1. (szombat), 18 óra.

A körzeti forduló nevezési díja: 1500 Ft/fő (a változtatás jogát szeptember 1-ig fenntartjuk).
Az országos döntőnek nincs nevezési vagy részvételi díja.

Nevezés: Kizárólag honlapunkon, a Nevezés menüpont alatt. A nevezési díj átutalással vagy bármelyik OTP-bankfiókban személyesen, a 11703006-20471499-00000000 OTP-számlaszámra fizethető be (számlatulajdonos: BOLYAI CSAPAT Kft.). Kérjük, hogy a közlemény rovatba a kiállított számla sorszámát, vagy saját iskolájuk és településük nevét, valamint az anyanyelv 9-12. kifejezést írják (az iskola neve rövidítve is megfelelő). A nevezési díj befizetésének határideje a megkapott számlán szereplő fizetési határidő, amely számlát közvetlenül a verseny körzeti, első fordulója utáni héten küldünk e-mailben.
Számlaigényüket október 1-ig a honlapon lévő nevezési rendszerben kérjük jelezni. Az igényelt számlát a nevezési határidőt követően, e-mailben juttatjuk el, amihez a következőképpen jut hozzá: A BOLYAI CSAPAT Kft.-től e-mailen érkező Számlaértesítőben a „Letöltöm a számlát” szövegre kattintás után megjelenő oldalon a Számla adatai részben a „Megnézem” szóra kattintva előjön a kinyomtatható hiteles számla; ezt kérjük kinyomtatni.
Körzeten és kategórián belüli azonos csapatnév esetén a később nevező csapatnak kell nevet változtatnia (ezért célszerű minél előbb nevezni más által még nem választott csapatnévvel).

A verseny körzetei (évfolyamonként):
1. Budapest-Buda és Pest megye;
2. Budapest-Pest;
3. Hunnia (Budapest és Pest megye kivételével az ország Dunától keletre eső része);
4. Pannónia (Budapest és Pest megye kivételével az ország Dunától nyugatra eső része).

Ha a nevezési létszám indokolja, a nevezés lezárása után a kategóriák körzeteit megváltoztathatjuk.

A verseny szabályai: A verseny első fordulójában minden évfolyamon 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani (A körzeti fordulóban nem lesz kidolgozást igénylő feladat). A teljes munkaidő minden évfolyamon 60 perc. A feladatok szövege után öt lehetséges válasz található (A, B, C, D és E), amelyek közül akárhány lehet helyes (tehát akár mind, de akár egy sem). A válaszlapon a feladatokra adandó helyes válasz betűjelének megfelelő négyzet(ek)be X-et kell beírni. ( Minta válaszlap itt található. ) A versenyidő leteltével csapatonként csak az 1 darab Válaszlapot kell beadni. A versenyen csak íróeszköz használható, egyéb (pl. elektronikus) eszköz nem. A csapattársak egymás között csak halkan beszélgethetnek, mert egy termen belül várhatóan több azonos évfolyamú csapat is jelen lesz. Minden csapattag saját példányt kap a feladatsorból. A nem megfelelő kategóriában vagy körzetben történő nevezés a versenyből való kizárást eredményezheti. A verseny alatt mobiltelefon vagy egyéb elektronikus eszköz nem lehet a versenyzőknél (csak kikapcsolt állapotban, a táskájukban), ezek használata a versenyből való azonnali kizárással járhat. A nevezéssel a résztvevő diákok és felkészítőik hozzájárulnak, hogy a versenyen róluk készülő fényképeket, valamint nevüket, iskolájukat és eredményüket a szervezők közzétegyék.
A verseny kezdetéig indokolt esetben (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) lehet csapattagokat cserélni, azonban az emléklapokat az október 1-ig benevezett diákok nevére állítjuk ki. (Kérjük, hogy az internetes nevezéskor pontosan ellenőrizzék, illetve versenyzőikkel ellenőriztessék a Nevezett csapatok menüpontban minden diák nevét, nehogy elírás miatt a nevezéskor begépelt, hibás név kerüljön az emléklapra.) Ha valamelyik csapat nincs teljes létszámban jelen, akkor is versenyezhet. Nevezési díjat visszautalni azonban nem áll módunkban. Az országos döntőn egy csapat összetétele az első fordulón résztvevőkhöz képest legfeljebb egy tagban változhat.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
- Ha a nevezési díj befizetése nem történik meg a küldött számlán szereplő határidőig.
- A bizonyíthatóan nem versenyszerű körülmények között lebonyolított megírattatás.
- Ha a csapat nem az évfolyamának megfelelő feladatsort írja meg.
- Ha a verseny megírását követő napon, 2022. november 16-án 18 óráig nem kerül feldolgozásra a csapat válaszlapja.
- Ha a csapatok válaszlapjai az óvási határidő lejárta után nem kerülnek megsemmisítésre vagy postázásra.

A körzeti forduló pontozása:
Minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők szerint:
- helyesen bejelölt mező: 3 pont
- helytelenül bejelölt mező: -1 pont
- helyesen üresen hagyott mező: 2 pont
- helytelenül üresen hagyott mező: 0 pont
Minden hibátlanul megoldott feladatra (tehát ha az öt mező mindegyike helyes) feladatonként további 2 pont jár.
(Ha például az egyik feladatban a helyes megoldások A, C, E, és egy csapat az A, C, D mezőkbe tett X-et, akkor erre a feladatra a csapat 3+2+3-1+0=7 pontot kap. Ha egy másik csapat ugyanebben a feladatban az A, C, E mezőkbe tett X-et, tehát mind az öt válaszlehetőséget jól döntötte el, akkor erre a feladatra ez a csapat 3+2+3+2+3=13 alappontot, valamint további 2 pluszpontot, összesen tehát 15 pontot kap.)
A csapatokat az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki a megyei/körzeti forduló végeredménye. Azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik a 13. feladatra több pontot kapott. Ha ebben is megegyezik az eredményük, akkor amelyik csapat a 12. feladatra kapott több pontot. Ha ebben is egyformák, akkor amelyik csapat a 11., és így tovább, amíg nem lesz különbség így csökkenő sorrendben haladva a feladatokra kapott pontok száma között egészen az 1. feladatig. (Ha ebben is megegyezik az eredményük, a csapatok között nem teszünk további különbséget.) Az eredmények várhatóan 2022. november 17-én, csütörtök 12:00-órától lesznek megtekinthetők honlapunkon. Bármilyen írásos reklamációt 2022. november 18-án, pénteken 14:00 óráig tudunk figyelembe venni, ezeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetik. A verseny feladatsorai az egyes fordulók napján, estétől elérhetők lesznek honlapunkon. A körzeti forduló megoldókulcsát és részletes megoldásait a versenyt követő napon, november 16-án 19 órakor tesszük közzé a honlapon.

Az országos döntő szabályai: A verseny országos döntőjét – amely valamennyi meghívott csapat számára ingyenes – az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le. Minden olyan körzetből, ahol egy évfolyamban/kategóriában legalább 5 induló csapat volt, az első helyezett továbbjut a verseny döntőjére. Meghívjuk még kategóriánként az országos összesített lista 1-6. helyezettjei közül azokat a csapatokat is, amelyek az előző feltétel alapján nem kapnának meghívást a döntőbe. A döntőben, 2022. december 10-én 11 óra 30 perctől 12 óra 30 percig 13 feleletválasztós és 1 írásbeli kidolgozást igénylő feladatot kell megoldani.A kidolgozandó (14.) feladatra maximum 16 pont szerezhető. Ezt követően alakul ki a verseny végeredménye. Azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik a 14. feladatra több pontot kapott. Ha ebben is megegyezik az eredményük, akkor amelyik csapat a 13. feladatra kapott több pontot. Ha ebben is egyformák, akkor amelyik csapat a 12., és így tovább, amíg nem lesz különbség így csökkenő sorrendben haladva a feladatokra kapott pontok száma között egészen az 1. feladatig. Az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a megyei/körzeti fordulóban elért magasabb pontszám szerint rangsorolunk, majd aznap kb. 13:30 órakor sor kerül az eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjkiosztóra.


Díjazás: A körzeti fordulót követően a döntőbe bejutott csapatokat, valamint az indulólétszám függvényében a további eredményesen szerepelt csapatokat is díjazzuk. A döntőben minden csapat jutalomban részesül. A tanárokat induló diákjaik száma és eredményessége alapján díjazzuk, ezen szempontok szerint körzetenként és a döntőn egy-egy tanári fődíjat osztunk ki.

További információk: honlapunkon, a verseny e-mail-címén (info@bolyaiverseny.hu), illetve telefonon: 06-30-440-6870 (Nagy-Baló Teréz).

Kerekes Barnabás
Marton Ágota Flóra (19fama@gmail.com)
Papp István Gergely (soossziv@gmail.com)
Nagy-Baló András (nbat0978@gmail.com)
Csuka Róbert (csuka.robert@bolyaiverseny.hu)


Budapest, 2022. május 1.

A helyi szervezést felvállaló tanár teendői

Határidő

Teendő

2022. szeptember

Megismerteti kollégáit és a tanulókat a Bolyai Anyanyelvi Csapatversennyel és a csapatversenyre való jelentkezés lehetőségével, módjával.

2022. október 1.

Megszervezi és elvégzi a csapatok nevezését.

2022. november 8.

Átveszi és ellenőrzi az iskolába postai úton érkező küldeményt, amely tartalmazza az emléklapokat, a válaszlapokat és a feladatsorokat.

2022. november 11.

Előkészíti a verseny lebonyolítását:
- Amennyiben több teremre is szükség van, elvégzi a csapatok terembeosztását.
- Gondoskodik termenként egy felügyelő tanárról a verseny időtartamára.
- A csapatok tudomására hozza, hogy november 15-én 13:30-kor melyik teremben kell lenniük.

2022. november 15.

A verseny kezdéséig a csapatok asztalára helyezi (vagy helyezteti) az emléklapokat (tanulónként 1 db), válaszlapokat (csapatonként 1 db), feladatsorokat (a kezdés előtt 1-2 perccel, tanulónként 1 db) és piszkozatlapokat (tanulónként 1 db; régi füzetlap is megfelelő).

A verseny kezdése után 60 perccel a teremben felügyeletet ellátó tanár összeszedi a válaszlapokat és átadja a helyi szervezőnek.

2022. november 15-16.

Legkésőbb november 16-án 18 óráig a helyi szervező (egyedül vagy kollégáival közösen) a honlap javítófelületén (ehhez hozzáférést biztosítunk) felviszi a csapatok válaszlapján szereplő válaszokat. (A körzeti fordulón nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)

2022. november 21.

Az óvási határidő lejártát követően megsemmisíti a válaszlapokat, vagy postázza a válaszlapokat a következő címre:
BOLYAI CSAPAT Kft., 1037 Budapest, Patakvölgyi lejtő 20813/3 hrsz.