Versenykiírás (2005.)

A KÖR a 2005/2006. tanévben Budapesten megrendezi a Bolyai Matematika Csapatversenyt. A verseny körzeti szakaszának első fordulóját írásbeli munka, a második fordulót szóbeli kifejtés formájában bonyolítjuk le, a fővárosi döntőt hasonlóan írásbeli és szóbeli formában rendezzük az alább leírtak szerint. (2004/2005-ben a versenyt az I., II., III. kerületben rendeztük, 940 résztvevővel; a tavalyi feladatok megtalálhatók honlapunkon.)

A verseny célja: Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együttgondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

A verseny résztvevői: A versenyen azonos iskolába járó 5-8. osztályos tanulók évfolyamonként szerveződő 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat indulhat). Az 5. és 6. osztályosok egy-egy, a 7. és 8. osztályosok három-három kategóriában versenyeznek aszerint, hogy általános iskolai, gimnáziumi vagy speciális matematika tagozatú osztályba járnak.

A körzeti forduló helyszínei:
Budapesten a következő 6 körzetben indulnak a versenyzők:
    Észak-Buda (I., II., III. ker.)
    Dél-Buda (XI., XII., XXII. ker.)
    Észak-Pest (IV., XIII., XV. ker.)
    Kelet-Pest (X., XIV., XVI., XVII. ker.)
    Közép-Pest (V., VI., VII., VIII. ker.)
    Dél-Pest (IX., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. ker.)

A körzeti forduló helyszíne az alábbiak közül lehetőség szerint mindenkinek a hozzá legközelebb eső iskola: Veres Péter Gimn., Baár-Madas Ref. Gimn., Áldás Utcai Ált. Isk., Babits Mihály Gimn., Berzsenyi Dániel Gimn., Fasori Ev. Gimn., Szt. István Gimn., Móra F. Ált. Isk., Balassi B. Gimn., Szt. Margit Gimn., Lónyay Ref. Gimn. A helyszínről minden csapatot időben értesítünk, szükség esetén új helyszíneket is kijelölünk.

A körzeti írásbeli forduló időpontja: 2005. október 7. (péntek), 14 óra 30 perc. A verseny helyszínén a kezdési idő előtt legalább 15 perccel kérjük a megjelenést (14 órától az erre az alkalomra szerkesztett zenével fogadjuk a versenyzőket és kísérőiket).

A körzeti szóbeli forduló és eredményhirdetés időpontja: 2005. október 29. (szombat), 10 óra, a körzetenként kijelölt iskolában.

A fővárosi (írásbeli és szóbeli) döntő időpontja: 2005. november 26. (szombat), 9 óra, a Veres Péter Gimnáziumban (1039 Bp., Csobánka tér 7.).

Nevezési határidő: 2005. szeptember 20.

Nevezési díj: 500 Ft/fő.


A verseny szabályai: A verseny első fordulójában 13 feleletválasztós és 1 írásbeli kidolgozást igénylő feladatot kell megoldani. Minden évfolyamon a teljes munkaidő 60 perc. A feleletválasztós feladatok szövege után öt lehetséges válasz található (A, B, C, D és E), amelyek közül akárhány (tehát akár mind, de akár egy sem) lehet helyes. A válaszlapon a feladatokra adandó helyes válasz betűjelének megfelelő négyzet(ek)be X-et kell beírni. Az írásbeli kidolgozást igénylő feladat megoldását a Válaszlap ezt követő részén kell elkészíteni. A versenyen csak íróeszköz, körző, vonalzó és szögmérő használható, elektronikus eszköz nem.
A csapatokat az írásbeli feladatok pontszámai szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, majd évfolyamonként és kategóriánként a legjobb 6 csapatot hívjuk be a második, szóbeli fordulóba. A szóbeli fordulóban minden csapatnak 15 percnyi felkészülési idő után kell ugyanazon 2 feladat megoldását tábla felhasználásával, 4-tagú zsűri előtt bemutatnia; majd egyazon villámkérdésre kell választ adniuk. Ezt követően alakul ki a verseny körzeti fordulójának végeredménye.
A körzeti fordulóból - az indulók létszámától és az elért pontszámtól függően - az első 1, 2, 3 vagy 4 helyen végzett csapat(ok) jut(nak) a döntőbe, ahol egy napon belül kell az első két forduló mintájára az írásbeli és szóbeli fordulót teljesíteniük.

Nevezés: Honlapunkon a Nevezés menüpont alatt, vagy levélben a Bolyai Csapatverseny, 1022 Bp., Lorántffy Zs. u. 3. címen, a letölthető nevezési lap kitöltésével. A nevezési díj az iskolákhoz kiküldött csekken, vagy átutalással, a 11773030-00063241 OTP-számlaszámra fizethető be. A "Közlemény" rovatban minden esetben kérjük feltüntetni iskolájuk nevét.
Azonos csapatnév esetén a később nevező csapatnak kell nevet változtatnia (célszerű minél előbb nevezni, a nevezési díj szept. 20-án is befizethető).

Díjazás: a körzeti szóbeli fordulót követő eredményhirdetésen a szóbelire bejutott csapatokat, valamint magas indulólétszám esetén az írásbelin eredményesen szerepelt további csapatokat is díjazunk. A tanárokat induló diákjaik száma és eredményessége szerint díjazzuk. A fővárosi döntő legsikeresebb versenyzői és tanárai szintén jutalomban részesülnek.

További információk: honlapunkon vagy telefonon: 212-14-94/1 (Nagy-Baló András).

Nagy-Baló András (nbat@freestart.hu)
Paulin Elemér (paulinr@fazekas.hu)
Tassy Gergely (tassyg@axelero.hu)

A verseny e-mail címe: verseny@bolyaiverseny.hu

Budapest, 2005. augusztusLetöltés

A versenykiírás és a nevezési lap itt tölhető le Word dokumentumként:
(Amennyiben lehetőségük van rá, kérjük, hogy a postai helyett az internetes nevezést válasszák.)