Versenyszabályzat (2005.)

A verseny első, körzeti írásbeli fordulója 2005. október 7-én, pénteken 14:30-kor kezdődik, időtartama 60 perc. Kérjük, hogy a csapatok legkésőbb 14:15-re legyenek a versenyhelyszínen, és legkésőbb 14:25-ig foglalják el helyüket a kijelölt termekben. A kísérő tanárok és szülők részére külön terme(ke)t biztosítunk, ahol - kb. 14:45-kor - minden iskola kap egy teljes feladatsort és megoldókulcsot.
A verseny kezdetéig - indokolt esetben - lehet csapattagokat cserélni (betegség vagy egyéb hiányzás miatt). Ha valamelyik csapat nincs teljes létszámban jelen, akkor is versenyezhet.

A versenyen - minden évfolyamon - 13 db feleletválasztós és 1 db "hosszabb", kidolgozandó feladatot kell megoldani. Minden feleletválasztós feladat után 5 válaszlehetőség (A, B, C, D, E) szerepel, amelyek közül akárhány lehet helyes (tehát akár mind, de akár egy se). A jónak ítélt válaszlehetőségek mezőjébe a Válaszlapon X-et kell tenni. Ez később már nem javítható! (Azaz minden nem üresen hagyott mező beikszeltnek számít.) A 14. kérdésre adott megoldást és annak indoklását a Válaszlapon erre kijelölt helyre kell írni.
A versenyidő leteltével csapatonként csak az 1 darab Válaszlapot kell beadni, amelynek leadását a csapat egyik tagja aláírásával igazolja a jegyzőkönyvben.
A versenyen csak íróeszköz, körző, vonalzó és szögmérő használható. Zsebszámológép, mobiltelefon és egyéb elektronikus eszközök használata nem megengedett! A csapattársak egymás között halkan beszélgethetnek (egy termen belül több azonos évfolyamú csapat is jelen lehet).

Az írásbeli feladatok pontozása:
1. A feleletválasztós kérdéseknél (1-13. feladatok) minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők szerint:
- ha a mezőben X van, és tényleg X-et kellett oda tenni: 3 pont
- ha a mezőben X van, és nem kellett oda X-et tenni: -1 pont
- ha a mezőben nincs X, és nem kellett oda X-et tenni: 1 pont
- ha a mezőben nincs X, és kellett volna oda X-et tenni: 0 pont
2. A kidolgozandó (14.) feladatra maximum 16 pont szerezhető.

Évfolyamonként és kategóriánként az első 6 csapat - holtverseny esetén ez módosulhat - jut tovább a második, körzeti szóbeli fordulóba, amelynek időpontja 2005. október 29. szombat, 10 óra. Ebben a fordulóban minden csapatra 3 feladat vár. Először, 15 perces gondolkodási idő után 2 feladat megoldását kell a zsűri és az érdeklődők előtt közösen ismertetniük. A felkészüléshez kérjük, hogy íróeszközt, körzőt és vonalzót hozzanak magukkal a diákok (számológép és egyéb elektronikus segédeszköz nem használható). A megoldások bemutatására legfeljebb 5 perc használható fel. Ezt követően a csapatok helyben kapnak még egy feladatot ("villámkérdés"), amelynek megválaszolására további 2 perc áll rendelkezésükre. Az értékelés szempontjai: matematikai felkészültség, a bemutatás minősége, összedolgozási képesség ("csapatszellem").

A szóbeli feladatok pontozása:
1-2., felkészülés után ismertetett feladat: max. 2 + 5 pont
3., helyben megválaszolandó feladat: max. 3 pont
Csapatszellem: max. 1 pont
A bemutatás közlésének minősége: max. 3 pont

A szóbeli végeztével kerül sor a körzetenkénti eredményhirdetésre és a díjkiosztó gálára, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

A körzeti szóbeli fordulóból évfolyamonként és kategóriánként - az indulók létszámától és az elért pontszámtól függően - az első 1, 2, 3 vagy 4 helyezett csapat jut a fővárosi döntőbe, ahol az első két forduló mintájára, egy napon kell az írásbeli és a szóbeli fordulót teljesíteniük.

A verseny feladatai és megoldásai az egyes fordulók napján estétől letölthetők lesznek honlapunkról. A körzeti írásbeli forduló hivatalos eredményei október 10-én, hétfőn reggeltől lesznek elérhetők az oldalon. A részletes eredményekről minden iskolát értesítünk.

Jó felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk!

A szervezők

Budapest, 2005. augusztus-szeptember