Versenykiírás 2021/2022.

Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fővédnöksége mellett a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium és a BOLYAI CSAPAT Kft. a 2021/2022. tanévben nevezéses alapon megrendezi a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei/körzeti fordulóját 3-8. osztályosoknak , valamint az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány (röviden: ÖSSZKÉP Alapítvány) meghívásos alapon megrendezi a Bolyai Matematika Csapatverseny Kárpát-medencei döntőjét 3-8. osztályosoknak . A verseny megyei/körzeti fordulóját írásbeli munka formájában, személyes jelenléttel, a Kárpát-medencei döntőt írásbeli és szóbeli formában bonyolítjuk le az alább leírtak szerint. A járványhelyzet függvényében a változtatás jogát fenntartjuk.
(A versenyt először 2004-ben rendeztük meg Észak-Budán, a következő években Budapest többi körzete és Magyarország megyéi is bekapcsolódtak, majd 2010-től a határon túlról is szervezetten vesznek részt a versenyben. 2020-ban már több mint 48 000 résztvevője volt a rendezvénynek. A korábbi évek feladatsorai és eredményei megtalálhatók honlapunkon a verseny feladatait, megoldásait és eredményeit tartalmazó könyvek ugyanitt megrendelhetők.)

A verseny célja: Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együtt gondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

A verseny résztvevői: A versenyen azonos iskolába járó, 3-8. osztályos tanulók, évfolyamonként szerveződő, 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat indulhat). A 3-6. osztályosok egy-egy, a 7. és 8. osztályosok két-két kategóriában versenyeznek aszerint, hogy általános iskolai ("a") vagy gimnáziumi ("g") osztályba járnak. A versenyt pedagógus, illetve nem pedagógus felnőtt kategóriákban is meghirdetjük , a rájuk vonatkozó szabályok lentebb olvashatók . A nevezéskor minden csapatnak saját csapatnevet kell választania, amely nem lehet másokra vagy a jó ízlésre nézve sértő.
A versenyt 9-12. évfolyamosoknak is meghirdetjük (más időpontban), az erre vonatkozó információk itt olvashatók .

A megyei/körzeti (írásbeli) forduló időpontja: 2021. október 15. (péntek), 14 óra 30 perc (Erdélyben 15 óra 30 perc).

A körzeti forduló helyszíne: Minden csapat helyben, a saját iskolájában írja meg a versenydolgozatot (Erdélyben a megyei szervező közli a verseny helyszínét). Az internetes nevezés során iskolánként kérjük egy helyi szervező tanár megnevezését elérhetőséggel együtt. A helyi szervezőt kérjük, hogy irányítsa a körzeti forduló helyi lebonyolítását, továbbá lehetőleg még a verseny napján, de legkésőbb a versenyt követő napon 12 óráig dolgozza fel az iskola versenyzőinek válaszait az általunk biztosított internetes javítófelületen. (A korábbi évekkel ellentétben, a körzeti fordulóban nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)


A Kárpát-medencei (írásbeli és szóbeli) döntő és díjkiosztó időpontja: 2021. november 27. (szombat), 10 óra 30 perc , helyszíne Budapesten a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium (1039 Budapest, Csobánka tér 7.), a Bárczi Géza Általános Iskola (1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2.), a Csillaghegyi Általános Iskola (1038 Budapest, Dózsa György u. 42.) és a Pais Dezső Általános Iskola (1039 Budapest, Pais Dezső u. 1-3.).

Nevezési határidő: 2021. szeptember 18. (szombat), 18 óra. (Erdélyben 2021. október 1. (péntek), 18 óra.)

A megyei/körzeti forduló nevezési díja: 1200 Ft/fő.
A Kárpát-medencei döntőnek nincs nevezési vagy részvételi díja.


Nevezés: Kizárólag honlapunkon, a Nevezés menüpont alatt. A nevezési díj átutalással vagy bármelyik OTP-bankfiókban személyesen, a 11703006-20471499 OTP-számlaszámra fizethető be (számlatulajdonos: BOLYAI CSAPAT Kft.). Kérjük, hogy aközlemény rovatba a kiállított számla sorszámát, vagysaját iskolájuk és településük nevét, valamint a matematika 3-8. kifejezést írják (az iskola neve rövidítve is megfelelő). A nevezési díj befizetésének határideje a megkapott számlán szereplő fizetési határidő, amely számlát közvetlenül a verseny utáni hét elején küldünk e-mailben. (Erdélyben a megyei szervező által közöltek érvényesek.)
Számlaigényüket szeptember 18-ig a honlapon lévő nevezési rendszerben kérjük jelezni. Az igényelt számlát a nevezési határidőt követően, e-mailben juttatjuk el, amihez a következőképpen jut hozzá: A BOLYAI CSAPAT Kft.-tőle-mailen érkező Számlaértesítőben a „Letöltöm a számlát” szövegre kattintás után megjelenő oldalon a Számla adatai részben a „Megnézem” szóra kattintva előjön a kinyomtatható hiteles számla, ezt kérjük kinyomtatni.
Körzeten és kategórián belüli azonos csapatnév esetén a később nevező csapatnak kell nevet változtatnia (ezért célszerű minél előbb nevezni más által még nem választott csapatnévvel).

A körzetek határai melyeket indokolt esetben módosítunk a következő két térképen tekinthetők meg, illetve itt találhatók.

A verseny szabályai: A verseny első fordulójában minden évfolyamon 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani (A körzeti fordulóban nem lesz kidolgozást igénylő feladat). A teljes munkaidő minden évfolyamon 60 perc. A feladatok szövege után öt lehetséges válasz található (A, B, C, D és E), amelyek közül akárhány lehet helyes (tehát akár mind, de akár egy sem). A válaszlapon a feladatokra adandó helyes válasz betűjelének megfelelő négyzet(ek)be X-et kell beírni. ( Minta válaszlap itt található. ) A versenyidő leteltével csapatonként csak az 1 darab Válaszlapot kell beadni. A versenyen csak íróeszköz, körző, vonalzó és szögmérő használható, egyéb (pl. elektronikus) eszköz nem. A csapattársak egymás között csak halkan beszélgethetnek, mert egy termen belül várhatóan több azonos évfolyamú csapat is jelen lesz. Minden csapattag saját példányt kap a feladatsorból. A nem megfelelő kategóriában vagy körzetben történő nevezés a versenyből való kizárást eredményezheti. A verseny alatt mobiltelefon vagy egyéb elektronikus eszköz nem lehet a versenyzőknél (csak kikapcsolt állapotban, a táskájukban), ezek használata a versenyből való azonnali kizárással járhat. A nevezéssel a résztvevő diákok és felkészítőik hozzájárulnak, hogy a versenyen róluk készülő fényképeket, valamint nevüket, iskolájukat és eredményüket a szervezők közzétegyék.
A verseny kezdetéig indokolt esetben (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) lehet csapattagokat cserélni, azonban az emléklapokat a szeptember 18-ig benevezett diákok nevére állítjuk ki. (Kérjük, hogy az internetes nevezéskor pontosan ellenőrizzék, illetve versenyzőikkel ellenőriztessék a Nevezett csapatok menüpontban minden diák nevét, nehogy elírás miatt a nevezéskor begépelt, hibás név kerüljön az emléklapra.) Ha valamelyik csapat nincs teljes létszámban jelen, akkor is versenyezhet. Nevezési díjat visszautalni azonban nem áll módunkban. A Kárpát-medencei döntőn egy csapat összetétele az első fordulón résztvevőkhöz képest legfeljebb egy tagban változhat.

A megyei/körzeti forduló pontozása:
Minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők szerint:
- helyesen bejelölt mező: 3 pont
- helytelenül bejelölt mező: -1 pont
- helyesen üresen hagyott mező: 2 pont
- helytelenül üresen hagyott mező: 0 pont
Minden hibátlanul megoldott feladatra (tehát ha az öt mező mindegyike helyes) feladatonként további 2 pont jár.
(Ha például az egyik feladatban a helyes megoldások A, C, E, és egy csapat az A, C, D mezőkbe tett X-et, akkor erre a feladatra a csapat 3+2+3-1+0=7 pontot kap. Ha egy másik csapat ugyanebben a feladatban az A, C, E mezőkbe tett X-et, tehát mind az öt válaszlehetőséget jól döntötte el, akkor erre a feladatra ez a csapat 3+2+3+2+3=13 alappontot, valamint további 2 pluszpontot, összesen tehát 15 pontot kap.)
A csapatokat az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki a megyei/körzeti forduló végeredménye. Azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik több feladatot oldott meg tökéletesen. (Ha ebben is megegyezik az eredményük, a csapatok között nem teszünk további különbséget.) Az eredmények várhatóan 2021. október 17-én, vasárnap reggeltől lesznek megtekinthetők honlapunkon. Bármilyen írásos reklamációt 2021. október 18-án, hétfőn 14:00 óráig tudunk figyelembe venni, ezeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetik. A verseny feladatsorai az egyes fordulók napján, estétől elérhetők lesznek honlapunkon. A körzeti forduló megoldókulcsát és részletes megoldásait a versenyt követő napon, október 16-án 13 órakor tesszük közzé a honlapon.

A Kárpát-medencei döntő szabályai: A verseny Kárpát-medencei döntőjét – amely valamennyi meghívott csapat számára ingyenes – az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le. Minden olyan magyarországi megyéből/körzetből, ahol egy évfolyamban/kategóriában legalább 5 induló csapat volt, az első helyezett továbbjut a verseny döntőjére. Meghívjuk még kategóriánként a Kárpát-medencei összesített lista 1-6. helyezettjei közül azokat a csapatokat is, akik az előző feltétel alapján nem kapnának meghívást a döntőbe. Az erdélyi megyékből a továbbjutó csapatok száma a megyei szervezővel történt egyeztetés alapján alakul, amelynek részleteit a szervező a körzeti forduló előtt ismerteti a résztvevőkkel.
A döntőben, 2021. november 27-én először 10 óra 30 perctől 11 óra 30 percig 13 feleletválasztós és 1 írásbeli kidolgozást igénylő feladatot kell megoldani. A kidolgozandó (14.) feladatra maximum 16 pont szerezhető. Az itt elért pontszám szerint kategóriánként a legjobb 6 csapat még aznap szóbeli fordulón dönti el a végső sorrendet. (A döntő írásbelije utáni holtverseny esetén az 1-13. feladatokban több pontot szerzett csapat ér el jobb helyezést; az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a döntőn több tökéletesen megoldott feladat sorol előbbre; amennyiben ez is azonos, akkor a megyei/körzeti fordulóban elért magasabb pontszámot elért csapaté a jobb helyezés.)
A szóbelin a csapatoknak először 15 perces gondolkodási idő után kell ugyanazon 2 feladat megoldását a zsűri és az érdeklődők előtt közösen, táblánál ismertetniük. A felkészüléshez kérjük, hogy íróeszközt, körzőt és vonalzót hozzanak magukkal a diákok (számológép és egyéb elektronikus segédeszköz nem használható). A megoldások bemutatására legfeljebb 5 perc használható fel. Ezt követően a csapatok helyben kapnak még egy feladatot ("villámkérdés"), amelynek megválaszolására további 2 perc áll rendelkezésükre. Az értékelés szempontjai: matematikai felkészültség, a bemutatás minősége, összedolgozási képesség ("csapatszellem").
A szóbeli feladatok pontozása:
- 1-2., felkészülés után ismertetett feladat: max. 2 + 5 pont
- 3., helyben megválaszolandó feladat: max. 3 pont
- Csapatszellem: max. 1 pont
- A bemutatás közlésének minősége: max. 3 pont
Az itt szerzett pontok dupláját adjuk hozzá az aznapi írásbelin elért pontszámhoz, így alakul ki a verseny végeredménye. (Holtverseny esetén az írásbelin elért magasabb összpontszám szerint, az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a megyei/körzeti fordulóban elért magasabb pontszám szerint rangsorolunk.) Ha egy csapat a szóbelin túllépné a rendelkezésre álló időt, akkor összpontszámából 1-et levonunk.
A szóbeli végeztével, aznap kb. 16 órakor sor kerül az eredményhirdetésre és a díjkiosztó gálára, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Az 5-8. évfolyamokon a Kárpát-medencei döntőről az évfolyamonként legtöbb pontot elért csapat továbbjut a nemzetközi döntőre, amely 2022. június 25-én kerül megrendezésre. (A továbbjutásnál felmerülő holtverseny esetén a döntő írásbeli összpontszáma szerint, majd az első forduló pontszáma szerint rangsorolunk.)

Díjazás: A megyei/körzeti fordulót követően a döntőbe bejutott csapatokat, valamint az indulólétszám függvényében további eredményesen szerepelt csapatokat is díjazunk. A döntőben a kategóriánkénti legjobb 6 csapat részesül jutalomban. A tanárokat induló diákjaik száma és eredményessége alapján díjazzuk, ezen szempontok szerint körzetenként és a döntőn egy-egy tanári fődíjat osztunk ki. ( A csapattagok és a felkészítő tanárok neve legkésőbb a körzeti forduló napján módosítható, a díjazottak okleveleit az eddig beérkezett adatok alapján állítjuk ki. )

Pedagógus felnőtt csapatokra vonatkozó szabályok:
Tanároknak a következő három kategóriában hirdetjük meg a versenyt:

 • 1-4. osztályban tanítóknak (ők az 5. osztályosok feladatsorát írják)
 • 5-8. osztályban tanító általános iskolai tanároknak (ők a 7. osztályosok feladatsorát írják)
 • 5-12. osztályban tanító középiskolai tanároknak (ők a 8. osztályosok feladatsorát írják)

A tanárcsapatok a következő feltételekkel indulhatnak:

 • A körzeti forduló a 3-8. osztályos diákok versenyével azonos időpontban (2021. október 15.) és helyszínen kerül megrendezésre, azonban a részvétel pedagógusoknak ingyenes. A tanári csapatok nevezése szintén a 3-8. osztályos nevezési rendszerben, a diákokkal együtt történik. Egy tanári csapat legalább 2, legfeljebb 4 főből állhat. A csapat minden tagja csak tanári végzettséggel rendelkező, jelenleg is tanító pedagógus lehet. (Ha egy csapat tagjai különböző iskolákból állnak össze, akkor a nevezési rendszerben az egyikük iskolája szerint nevezzenek, a többiek iskoláit pedig tüntessék fel a Megjegyzés mezőben.)
 • A körzeti fordulón a tanári csapatok csak 55 percig versenyezhetnek, 15:25-kor el kell hagyniuk a versenytermet.
 • A körzeti forduló után eredményt hirdetünk, de díjazásra csak az országos döntőn kerül sor, amelyre kategóriánként az országos összesített lista 3-3 legjobb csapatát hívjuk meg.
 • Az országos döntő a 3-8. osztályos diákok versenyével azonos időpontban (2021. november 27.) és helyszínen kerül megrendezésre, azonban a tanári csapatoknak csak írásbeli forduló lesz. Az ezen való részvétel természetesen a pedagógusoknak is ingyenes.

Minden egyéb tekintetben a tanári csapatokra a diákokéval megegyező szabályok vonatkoznak.


Nem pedagógus felnőtt csapatokra vonatkozó szabályok:
Nem pedagógus felnőtteknek (szülőknek és más 18 év feletti érdeklődőknek) külön kategóriában versenyt hirdetünk, amelynek rövid leírása a következő (a teljes leírás megtekinthető a felnőtt verseny oldalán ):

 • Az online körzeti forduló a 3-8. osztályos diákok versenyével azonos időpontban (2021. október 15-én 14:30 és 15:30 között; Erdélyben 15:30 és 16:30 között) kerül megrendezésre, a részvétel tetszőleges helyszínről, például otthonról vagy munkahelyről lehetséges (internetkapcsolat szükséges). A részvételi díj 1500 Ft/fő, amelynek befizetésekor az átutalás közleményében a felnőtt szót és saját csapatuk nevét kérjük feltüntetni.
 • A felnőtt csapatok nevezése egy külön nevezési rendszerben történik, ahol egy e-mail címmel csak egy csapatot lehet benevezni. Egy felnőtt csapat legalább 2, legfeljebb 4 főből állhat.
 • A felnőtt csapatoknak 15 feleletválasztós kérdést kell megoldaniuk 60 perc alatt (ezek a 3-8. osztályos diákok feladataiból lesznek összeválogatva). A feladatsor 2021. október 15-én magyarországi idő szerint 14:30-tól lesz elérhető a nevezési rendszerbe belépve, és ugyanezen nevezési rendszerben aznap 15:30-ig lesz lehetőség a válaszok beküldésére. (15:30-ig bármikor bármennyi feladat megoldása beküldhető vagy módosítható, a rendszer minden feladat esetében a legutoljára beadott megoldásokat értékeli. Figyelem! 15:30 után egyetlen másodperccel sem lehet már válaszokat beküldeni, akkor sem, ha az már folyamatban volt!!!!!)
 • A körzeti forduló után eredményt hirdetünk, de díjazásra csak az országos döntőn kerül sor, amelyre az összesített lista 3 legjobb csapatát hívjuk meg. (Holtverseny esetén a megoldások beküldésének időpontja rangsorol: az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik korábbi időpontban adta be legutolsó válaszait. Az idő meghatározásánál a megoldásokat fogadó szerver órája mérvadó, minden csapat visszajelzést kap a legutolsó beküldés idejéről.) Az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a több tökéletesen megoldott feladat sorol előbbre.
 • Az országos döntő a 3-8. osztályos diákok versenyével azonos időpontban (2021. november 27.) és helyszínen kerül megrendezésre, azonban a felnőtt csapatoknak csak írásbeli forduló lesz (szintén 15 feleletválasztós kérdéssel). Az ezen való részvétel természetesen a felnőtteknek is ingyenes.

A nem pedagógus felnőtt csapatok nevezése ezen az oldalon keresztül történik, ahol a további részletek is megtekinthetők.


További információk: honlapunkon, a verseny e-mail címén ( info@bolyaiverseny.hu), illetve telefonon: 00-36-30-440-6870 (Nagy-Baló Teréz).

Nagy-Baló András ( nbat0978@gmail.com)
Csuka Róbert ( csuka.robert@bolyaiverseny.hu)


Budapest, 2021. május 1.

A helyi szervezést felvállaló tanár teendői

Határidő

Teendő

2021. szeptember

Megismerteti kollégáit és a tanulókat a Bolyai Matematika Csapatversennyel és a csapatversenyre való jelentkezés lehetőségével, módjával.

2021. szeptember 18.

Megszervezi és elvégzi a csapatok nevezését.

2021. október 8.

Átveszi és ellenőrzi az iskolába postai úton érkező küldeményt, amely tartalmazza az emléklapokat, a válaszlapokat és a feladatsorokat.

2021. október 13.

Előkészíti a verseny lebonyolítását:
- Amennyiben több teremre is szükség van, elvégzi a csapatok terembeosztását.
- Gondoskodik termenként egy felügyelő tanárról a verseny időtartamára.
- A csapatok tudomására hozza, hogy október 15-én 14:15-kor melyik teremben kell lenniük.

2021. október 15.

A verseny kezdéséig a csapatok asztalára helyezi (vagy helyezteti) az emléklapokat (tanulónként 1 db), válaszlapokat (csapatonként 1 db), feladatsorokat (a kezdés előtt 1-2 perccel, tanulónként 1 db) és piszkozatlapokat (tanulónként 1 db; régi füzetlap is megfelelő).

A verseny kezdése után 60 perccel a teremben felügyeletet ellátó tanár összeszedi a válaszlapokat és átadja a helyi szervezőnek.

2021. október 15-16.

Legkésőbb október 16-án 12 óráig a helyi szervező (egyedül vagy kollégáival közösen) a honlap javítófelületén (ehhez hozzáférést biztosítunk) felviszi a csapatok válaszlapján szereplő válaszokat. (A korábbi évekkel ellentétben, a körzeti fordulón nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)

2021. október 19.

Ajánlott küldeményként postázza a válaszlapokat a következő címre:
BOLYAI CSAPAT Kft., 1037 Budapest, Patakvölgyi lejtő 20813/3 hrsz.