Versenykiírás 2023/2024.

Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fővédnöksége mellett a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium és a BOLYAI CSAPAT Kft. a 2023/2024. tanévben nevezéses alapon megrendezi a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei/körzeti fordulóját 3-8. osztályosoknak matematikából, valamint az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány (röviden: ÖSSZKÉP Alapítvány) meghívásos alapon megrendezi a Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntőjét 3-8. osztályosoknak. A verseny megyei/körzeti fordulóját írásbeli munka formájában, személyes jelenléttel mindenki a saját iskolájában írja, az országos döntőt írásbeli és szóbeli formában, külön időpontban és helyszínen bonyolítjuk le az alább leírtak szerint.

(A versenyt először 2004-ben rendeztük meg Észak-Budán, majd a következő években Budapest többi körzete is csatlakozott. 2022-ben az ország egész területéről már több mint 40 000 résztvevője volt a rendezvénynek. A korábbi évek feladatsorai és eredményei megtalálhatók honlapunkon. A verseny feladatait, megoldásait és eredményeit tartalmazó könyvek ugyanitt megrendelhetők.)

A verseny célja: Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együtt gondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

A verseny résztvevői: A versenyen azonos iskolába járó, 3-8. osztályos tanulók, évfolyamonként szerveződő, 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat indulhat). A 3-6. osztályosok egy-egy, a 7. és 8. osztályosok két-két kategóriában versenyeznek aszerint, hogy általános iskolai ("a") vagy gimnáziumi ("g") osztályba járnak. A versenyt pedagógus kategóriában is meghirdetjük, a rájuk vonatkozó szabályok lentebb olvashatók. A nevezéskor minden csapatnak saját csapatnevet kell választania, amely nem lehet másokra vagy a jó ízlésre nézve sértő.

A versenyt 9-12. évfolyamosoknak is meghirdetjük (más időpontban), az erre vonatkozó információk itt olvashatók.

A megyei/körzeti (írásbeli) forduló időpontja: 2023. október 13. (péntek), 14 óra 30 perc (magyarországi idő). Munkaidő: 60 perc. Megoldandó feladatok: 13 feleletválasztós feladat. A verseny legfeljebb 60 perccel kezdhető hamarabb, de csak akkor, ha 14:30-ig senkit nem engednek ki a versenyteremből és ha egy csapat 14:30 előtt leadja a válaszlapot, akkor sem engedélyezik számukra, hogy mobiltelefonnal vagy más elektronikus eszközzel üssék el az időt, amíg bent kell tartózkodniuk.

A körzeti, első forduló helyszíne: Minden csapat helyben, a saját iskolájában(Erdélyben a megyei szervező által közölt helyszíneken) írja meg a versenydolgozatot. Az internetes nevezés során iskolánként kérjük egy helyi szervező tanár megnevezését elérhetőséggel együtt. A helyi szervezőt kérjük, hogy irányítsa a körzeti/első forduló helyi lebonyolítását, továbbá lehetőleg még a verseny napján, de legkésőbb a versenyt követő napon 12 óráig dolgozza fel az iskola versenyzőinek válaszait az általunk biztosított internetes javítófelületen. (A megyei/körzeti fordulóban nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)

A Kárpát-medencei döntő írásbeli fordulójának és megyei/körzeti díjátadójának időpontja: 2023. november 17. (péntek), 14 óra 30 perc. Munkaidő: 60 perc. Megoldandó feladatok: 13 feleletválasztós feladat. A döntő írásbeli fordulójának helyszínei lentebb, a Kárpát-medencei döntő írásbeli fordulójának szabályai részben találhatók. A megyei/körzeti díjátadó időpontja ugyanekkor, 2023. november 17. (péntek), 14 óra 30 perckor, azonos helyszínen lesz.

A Kárpát-medencei szóbeli döntő és díjkiosztó időpontja: 2023. december 2. (szombat), 10 óra. Felkészülési idő a szóbelin 20 perc, a bemutatásra szánt idő pedig 8 perc. A szóbeliről részletesebben lentebb, a Kárpát-medencei döntő szóbeli forduló szabályai címszó alatt lehet olvasni.

A Kárpát-medencei szóbeli döntő helyszíne: Veres Péter Gimnázium (1039 Budapest, Csobánka tér 7.).

Nevezési határidő: 2023. szeptember 18. (hétfő), 18 óra.

A megyei/körzeti, első forduló nevezési díja: 2000 Ft/fő.

A Kárpát-medencei döntő írásbeli és szóbeli fordulójának nincs nevezési vagy részvételi díja.

Nevezés: Kizárólag honlapunkon, a Nevezés menüpont alatt. A nevezési díj a megyei/körzeti forduló után, miután megkapják a számlát, átutalással vagy bármelyik OTP-bankfiókban személyesen, a 11703006-20471499-00000000 OTP-számlaszámra fizethető be (számlatulajdonos: BOLYAI CSAPAT Kft.). Kérjük, hogy a közlemény rovatba a kiállított számla sorszámát, vagy saját iskolájuk és településük nevét, valamint a matek 3-8. kifejezést írják (az iskola neve rövidítve is megfelelő). A nevezési díj befizetésének határideje a megkapott számlán szereplő fizetési határidő, amely számlát közvetlenül a verseny körzeti, első fordulója utáni héten küldünk e-mailben.
Számlaigényüket szeptember 18-ig a honlapon lévő nevezési rendszerben kérjük jelezni. Az igényelt számlát a jelzett időben, e-mailben juttatjuk el, amihez a következőképpen jut hozzá: A BOLYAI CSAPAT Kft.-től e-mailen érkező Számlaértesítőben a „Letöltöm a számlát” szövegre kattintás után megjelenő oldalon a Számla adatai részben a „Megnézem” szóra kattintva előjön a kinyomtatható hiteles számla; ezt kérjük kinyomtatni.
Körzeten és kategórián belüli azonos csapatnév esetén a később nevező csapatnak kell nevet változtatnia (ezért célszerű minél előbb nevezni más által még nem választott csapatnévvel).

Az első forduló körzeti határai, melyeket indokolt esetben módosítunk, a következő két térképen tekinthetők meg, illetve itt találhatók.

Megye/körzet

Szervező

Helyszín

Bihar és Szatmár

Gábrus Andrea (Szatmár)
gm.andi@yahoo.com

Mircea Eliade Általános Iskola
440152 Szatmárnémeti, Mircea Eliade u. 3.

Hodgyai Edit (Bihar)
dita.sanyi@gmail.com

Miskolczy Károly Általános Iskola
417183 Micske, Fő út 195.

Hargita

Csapó Hajnalka
cshajnalka@gmail.com

Hargita Megyei Tanfelügyelőség
530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5.

Kolozs és Szilágy

Nyitrai János (Kolozs)
nyik68@yahoo.com

János Zsigmond Unitárius Kollégium
400105 Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie, nr. 9.

Bernát Andrea (Szilágy)
svabiandreea@yahoo.com

Mihai Eminescu Általános Iskola
450053 Zilah, Crisan u. 23.

Kovászna

Ugron Szabolcs
ugronsz@yahoo.ca

Székely Mikó Kollégium
520003 Sepsiszentgyörgy, Gróf Mikó Imre u. 1.

A verseny szabályai: A verseny első fordulójában minden évfolyamon 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani (nem lesz kidolgozást igénylő feladat). A teljes munkaidő minden évfolyamon 60 perc. A feladatok szövege után öt lehetséges válasz található (A, B, C, D és E), amelyek közül akárhány lehet helyes (tehát akár mind, de akár egy sem). A válaszlapon a feladatokra adandó helyes válasz betűjelének megfelelő négyzet(ek)be X-et kell beírni. (Mintaválaszlap itt található.) A versenyidő leteltével csapatonként csak az 1 darab Válaszlapot kell beadni. A versenyen csak íróeszköz, körző, vonalzó és szögmérő használható, egyéb (pl. elektronikus) eszköz nem. A csapattársak egymás között csak halkan beszélgethetnek, mert egy termen belül várhatóan több azonos évfolyamú csapat is jelen lesz. Minden csapattag saját példányt kap a feladatsorból. A nem megfelelő kategóriában vagy körzetben történő nevezés a versenyből való kizárást eredményezheti. A verseny alatt mobiltelefon vagy egyéb elektronikus eszköz nem lehet a versenyzőknél (csak kikapcsolt állapotban, a táskájukban), ezek használata a versenyből való azonnali kizárással járhat. A nevezéssel a résztvevő diákok és felkészítőik hozzájárulnak, hogy a versenyen róluk készülő fényképeket, valamint nevüket, iskolájukat és eredményüket a szervezők közzétegyék.

A verseny kezdetéig indokolt esetben (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) lehet csapattagokat cserélni, azonban az emléklapokat a szeptember 18-ig benevezett diákok nevére állítjuk ki. (Kérjük, hogy az internetes nevezéskor, még a nevezési határidő lejárta előtt pontosan ellenőrizzék, illetve versenyzőikkel ellenőriztessék a Nevezett csapatok menüpontban minden diák nevét, nehogy elírás miatt a nevezéskor begépelt, hibás név kerüljön az emléklapra.) Ha valamelyik csapat nincs teljes létszámban jelen, akkor is versenyezhet. Minden egyes fordulóban egy csapat összetétele az előző fordulón résztvevőkhöz képest legfeljebb egy tagban változhat.

A megyei/körzeti és a döntő írásbeli forduló pontozása:

Minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők szerint:

- helyesen bejelölt mező: 3 pont
- helytelenül bejelölt mező: -1 pont
- helyesen üresen hagyott mező: 2 pont
- helytelenül üresen hagyott mező: 0 pont

Minden hibátlanul megoldott feladatra (tehát ha az öt mező mindegyike helyes) feladatonként további 2 pont jár.

(Ha például az egyik feladatban a helyes megoldások A, C, E, és egy csapat az A, C, D mezőkbe tett X-et, akkor erre a feladatra a csapat 3+2+3-1+0=7 pontot kap. Ha egy másik csapat ugyanebben a feladatban az A, C, E mezőkbe tett X-et, tehát mind az öt válaszlehetőséget jól döntötte el, akkor erre a feladatra ez a csapat 3+2+3+2+3=13 alappontot, valamint további 2 pluszpontot, összesen tehát 15 pontot kap.)

A csapatokat az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki a forduló végeredménye. Azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik a 13. feladatra több pontot kapott. Ha ebben is megegyezik az eredményük, akkor amelyik csapat a 12. feladatra kapott több pontot. Ha ebben is egyformák, akkor amelyik csapat a 11., és így tovább, amíg nem lesz különbség így csökkenő sorrendben haladva a feladatokra kapott pontok száma között egészen az 1. feladatig. Az eredmények várhatóan 2023. október 15-én, vasárnap 8:00 órától lesznek megtekinthetők honlapunkon. Ekkor az első 10 helyen lévők pontjai még titkosak, de az óvási határidő lejártakor mindenkié ismert lesz. Bármilyen írásos reklamációt 2023. október 16-án, hétfőn 14:00 óráig tudunk figyelembe venni, ezeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetik. (A csapat Válaszlapjának feldolgozását, pontozását a nevező tanár már október 14-én 13:00-tól a Nevezési rendszerben megtekintheti). A verseny feladatsorai az egyes fordulók napján, estétől elérhetők lesznek honlapunkon. A megyei/körzeti forduló megoldókulcsát és részletes megoldásait a versenyt követő napon, 13:00 órakor tesszük közzé a honlapon.

A Kárpát-medencei döntő írásbeli fordulójának szabályai: A verseny országos döntőjének írásbeli fordulóját – amely valamennyi meghívott csapat számára ingyenes – az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le. Minden olyan megyéből/körzetből, ahol egy évfolyamban/kategóriában legalább 5 induló csapat volt, az első három helyezett továbbjut a megyei/körzeti fordulóból a verseny döntő írásbeli fordulójába. A döntő írásbeli fordulójában 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani. Ezek pontozása a körzeti, első fordulóéval azonos módon történik. A magyarországi és erdélyi csapatokat különválasztva itt is az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki az írásbeli döntő magyarországi illetve erdélyi végeredménye. Azonos pontszám esetén itt is az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik a 13. feladatra több pontot kapott. Ha ebben is megegyezik az eredményük, akkor amelyik csapat a 12. feladatra kapott több pontot. Ha ebben is egyformák, akkor amelyik csapat a 11., és így tovább, amíg nem lesz különbség így csökkenő sorrendben haladva a feladatokra kapott pontok száma között egészen az 1. feladatig. Az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a megyei/körzeti fordulóban elért magasabb pontszám szerint rangsorolunk. Az eredmények várhatóan 2023. november 19-én, vasárnap 8:00 órától lesznek megtekinthetők honlapunkon. Ekkor az első 10 helyen lévők pontjai még titkosak, és az óvási határidő lejárta után az első 6 helyen végzőké továbbra is titkos marad. Bármilyen írásos reklamációt 2023. november 20-án, hétfőn 14:00 óráig tudunk figyelembe venni, ezeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetik. A verseny feladatsorai az egyes fordulók napján, estétől elérhetők lesznek honlapunkon. A döntő írásbeli fordulójának megoldókulcsát és részletes megoldásait a versenyt követő napon, 13:00 órakor tesszük közzé a honlapon.

A döntő írásbeli fordulójának és megyei/körzeti díjátadójának helyszínei, szervezői:

Megye/körzet

Szervező

Helyszín

Bács-Kiskun

Meskóné Farkas Gabriella
micsudi1@gmail.com

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Ált. Iskola, 6000
Kecskemét, Katona József tér 14.

Baranya

Hebling Eszter
heblinge@hotmail.com

Koch Valéria Középiskola, Ált. Isk.
7624 Pécs, Tiborc u. 28/1

Békés

Jobb Tünde
sz.j.tunde@gmail.com

GYAKI 5. sz. Általános és Sportiskola Tagint.
5700 Gyula, Nürnbergi u. 2.

Bihar és Szatmár

Gábrus Andrea
gm.andi@yahoo.com

Mircea Eliade Általános Iskola
440152 Szatmárnémeti, Mircea Eliade u. 3.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Ágostonné Sápi Ildikó
agostonildo@gmail.com

Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.
3529 Miskolc, Középszer u. 3.

BUDAPEST

Dél-Buda
XI., XXII. ker.

Fehér Kaplár Attila
fekattila@t-online.hu

Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola
1118 Budapest XI., Törökugrató u. 15.

Közép-Buda
I., XII. ker.

Csanády Szilvia
szilvia.csanady2011@gmail.com

Arany János Á. I. és Gimn.
1124 Bp. XII., Meredek u. 1

Dél-Pest
IX., XX., XXI. ker.

Horváth Attiláné
horvathnevigjudit@gmail.com

József Attila Kat. Ny. Német Nemzetiségi Ált. Isk.
1201 Budapest, Attila u. 25-27.

Dél-Kelet Pest
XVIII., XIX., XXIII. ker.

Ábrahám Dániel
abraham.daniel@puskasiskola.hu

Puskás Ferenc Általános Iskola
1191 Budapest, Berzsenyi u. 8.

Észak-Buda
III. ker.

Békéssy Szilvia
szysz0220@gmail.com

Veres Péter Gimnázium
1039 Budapest, Csobánka tér 7.

Észak-Pest
IV., XIII., XV. ker.

Lakihegyi György
gyolaki@gmail.com

Babits Mihály Gimnázium
1046 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18.

Kelet-Pest
XVI., XVII. ker.

Szigeti Mátyás
matyas.szigeti@gmail.com

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola
1161 Budapest XVI., Béla u. 23.

Kőbánya-Zugló
X., XIV. ker.

Magyar Zsolt
abacusujsag@gmail.com

Szent István Gimnázium
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.

Közép-Pest
V., VI., VII., VIII. ker.

Magyar Zsolt
abacusujsag@gmail.com

Szent István Gimnázium
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.

Nyugat-Buda
II. ker.

Süveges-Szabó Marianna
suveges.marianna@gmail.com

Baár-Madas Ref. Gimn.
1022 Budapest, Lorántffy Zs. u. 3.

Csongrád-Csanád

Dlusztus-Páble Erzsébet
dlusztuspej@bekeiskola.hu

Szegedi Béke Utcai Általános Iskola
6722 Szeged, Béke u. 7-9.

Fejér

Bernáth Valéria
bvali62@gmail.com

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Sziget u. 1

Győr-Moson-Sopron

Palasics Tamásné
palasicstamasne@gmail.com

Kovács Margit ÁMK
9024 Győr, Répce u. 2.

Hajdú-Bihar

Kissné Horváth Ágnes
kissneha@bighb.hu

Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.

Hargita

Lengyel-Fischer Ágnes
lfagnes@yahoo.com

Márton Áron Főgimnázium
530211 Csíkszereda, Márton Áron u. 80

Heves

Laczkóné Kiss Beatrix
kissbeya@gmail.com

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Ált. Iskola
3300 Eger, Kodály z. u. 5.

Jász-Nagykun-Szolnok

Tóth Éva
etoth1.65@gmail.com

Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technik. 5000
Szolnok, Baross u. 37.

Komárom-Esztergom

Avramcsevné Hegedüs Ildikó
avramcsev@vipmail.hu

Vaszary János Általános Iskola
2890 Tata, Országgyűlés tér 4.

Kolozs és Szilágy

Nyitrai János
nyik68@yahoo.com

János Zsigmond Unitárius Kollégium
400105 Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie nr. 9.

Kovászna

Ugron Szabolcs
ugronsz@yahoo.ca

Székely Mikó Kollégium
520003 Sepsiszentgyörgy, Gróf Mikó Imre u. 1.

Nógrád

Barta Angéla
angela.barta69@gmail.com

Salgótarjáni Központi Ált. Iskola és Diákotthon
3100 Salgótarján, József Attila út 2.

Pest-megye

Pest megye- délkelet: az M3-astól délre, a Dunától keletre, a Csepel-szigettel együtt
Pest megye-észak: a 10-es főút és az M3-as közötti rész, beleértve Gödöllő, Bag, Mogyoród, Pilisvörösvár és Piliscsaba településeket
Pest megye-délnyugat: a 10-es főúttól délre, a Dunától nyugatra

Pest megye- délkelet

Herbayné Dudás Éva
herbay.eva@gmail.com

Batthyány Kázmér Gimnázium
2310 Szigetszentmiklós, Csokonai u. 6-14.

Pest megye-délnyugat

Mester Enikő
mestereni64@gmail.com

1. sz. Általános Iskola, Budaörs
2040 Budaörs, Hársfa u. 29.

Pest megye-észak

Horváthné Stumm Erzsébet
horvathne.stumm.zsoka@vac.piarista.hu

Piarista Gimnázium
2600 Vác, Konstantin tér 6.

Somogy

Kazsokiné Reinhardt Katalin
kazsokikati@gmail.com

Reich Károly Általános és Zeneiskola
8636 Balatonszemes, Gárdonyi Géza u. 1.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Székelyné Apáti Rita
apatirita.sz@gmail.com

Eötvös József Általános Iskola
4800 Vásárosnamény, Rákóczi u. 6-12.

Tolna

Kovács Erzsébet
kovacserzsebet012@gmail.com

Petőfi S. Evangélikus Gimn., Koll. és Á. I.
7150 Bonyhád, Szent Imre út 7.

Vas

Bogáthné Erdődi Judit
bejudit@bolyaigimnazium.elte.hu

ELTE Bolyai János Gyak. Ált. Isk. és Gimnázium
9700 Szombathely Bolyai u.11.

Veszprém

Horváth Szilárdné
hszadr@freemail.hu

Deák Ferenc Általános Iskola
8200 Veszprém, Aradi vértanúk u. 2.

Zala

Mikóné Kocsis Éva
evica.kocsis@gmail.com

Eötvös József Általános Iskola
8900 Zalaegerszeg Köztársaság út 68.


A Kárpát-medencei szóbeli döntő szabályai: A verseny szóbeli döntőjét – amely minden meghívott csapat számára ingyenes – az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le. Az írásbeli döntőből Magyarország csapatai közül kategóriánként az országos összesített lista 1-6. helyén végző csapatokat, míg Erdélyből az erdélyi összesített lista kategóriánkénti 1. helyezettjét hívjuk meg a verseny szóbeli döntőjére. A szóbeli döntőben, 2023. december 2-án először 10 órától a csapatok 20 percnyi gondolkodási idő után kell ugyanazon 3 feladat megoldását a zsűri és az érdeklődők előtt közösen, táblánál ismertetniük. A felkészüléshez kérjük, hogy íróeszközt hozzanak magukkal a diákok (számológép, és egyéb elektronikus segédeszköz nem használható). A megoldások bemutatására legfeljebb 6 perc használható fel. Ezt követően a csapatok helyben kapnak még egy feladatot ("villámkérdés"), amelynek megválaszolására további 2 perc áll rendelkezésükre.

A szóbeli feladatok pontozása:
- Az 1. feladat: max. 4 pont (a két zsűritag pontszámának összege)
- A 2. feladat: max. 10 pont (a két zsűritag pontszámának összege)
- A 3. feladat: max. 16 pont (a két zsűritag pontszámának átlaga)
- 4., helyben megválaszolandó feladat: max. 6 pont (a két zsűritag pontszámának összege)
- Csapatszellem: max. 1 pont (a két zsűritag pontszámának átlaga)
- A bemutatás közlésének minősége: max. 3 pont (a két zsűritag pontszámának átlaga)

Az itt szerzett pontokat adjuk hozzá a Kárpát-medencei döntő írásbeli fordulóján elért pontokhoz és így alakul ki a verseny végeredménye. (Holtverseny esetén a döntő írásbelin elért jobb helyezés szerint, az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a megyei/körzeti fordulóban elért magasabb pontszám szerint rangsorolunk.) Ha egy csapat a szóbelin túllépné a rendelkezésre álló időt, akkor összpontszámából 1-et levonunk.

A szóbeli végeztével, kb. 12 órakor kerül sor az eredményhirdetésre és a díjkiosztó gálára, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Díjazás: A megyei/körzeti fordulót követően az 1-6. helyezett csapatokat díjazzuk, akik díjaikat a döntő írásbeli alkalmával kapják meg (az 1-3. helyezettek a döntő írásbelin a versenyasztalukra kapják, míg a 4-6. helyen végzettek az általuk küldött futáron keresztül kapják meg a döntő írásbeli helyszínén és időpontjában). A döntő írásbeli forduló után nem osztunk díjakat, míg a szóbeli döntőn minden csapat jutalomban részesül. A tanárokat induló diákjaik száma és eredményessége alapján díjazzuk, ezen szempontok szerint megyénként/körzetenként és a szóbeli döntőn egy-egy tanári fődíjat osztunk ki. (A csapattagok és a felkészítő tanárok neve legkésőbb a megyei/körzeti forduló napján módosítható, a díjazottak okleveleit az eddig beérkezett adatok alapján állítjuk ki. Ezt a módosítást az iskola helyi szervezője a Válaszlapok géprevitelekor kell megtegye.)

A helyi szervezést felvállaló tanár teendői

Határidő

Teendő

2023. szeptember

Megismerteti kollégáit és a tanulókat a Bolyai Matematika Csapatversennyel és a csapatversenyre való jelentkezés lehetőségével, módjával.

2023. szeptember 18.

Megszervezi és elvégzi a csapatok nevezését.

2023. október 10.

Átveszi és ellenőrzi az iskolába postai úton érkező küldeményt, amely tartalmazza az emléklapokat, a válaszlapokat és a feladatsorokat.

2023. október 11.

Előkészíti a verseny lebonyolítását:
- Amennyiben több teremre is szükség van, elvégzi a csapatok terembeosztását.
- Gondoskodik termenként egy felügyelő tanárról a verseny időtartamára.
- A csapatok tudomására hozza, hogy október 13-án 14:15-kor melyik teremben kell lenniük.

2023. október 13.

A verseny kezdéséig a csapatok asztalára helyezi (vagy helyezteti) az emléklapokat (tanulónként 1 db), válaszlapokat (csapatonként 1 db), feladatsorokat (a kezdés előtt 1-2 perccel, tanulónként 1 db) és piszkozatlapokat (tanulónként 1 db; régi füzetlap is megfelelő). A verseny legfeljebb 60 perccel kezdhető hamarabb, de csak akkor, ha 14:30-ig senkit nem engednek ki a versenyteremből, és ha egy csapat 14:30 előtt leadja a válaszlapot, akkor sem engedélyezik számukra, hogy mobiltelefonnal vagy más elektronikus eszközzel üssék el az időt, amíg bent kell tartózkodniuk.

A verseny kezdése után 60 perccel a teremben felügyeletet ellátó tanár összeszedi a válaszlapokat és átadja a helyi szervezőnek.

2023. október 13-14.

Legkésőbb október 14-én 12:00 óráig a helyi szervező (egyedül vagy kollégáival közösen) a honlap javítófelületén (ehhez hozzáférést biztosítunk) felviszi a csapatok válaszlapján szereplő válaszokat. (Nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)

2023. október 16.

A versenybizottság esetleges kérése esetén az óvási határidő lejárta előtt (okt.16., hétfő 14:00) a bekért válaszlap(ok) fényképes vagy szkennelt változatát el kell küldeni az info@bolyaiverseny.hu címre

2023. október 17.

A válaszlapokat helyben megsemmisíti, és csak a jegyzőkönyv szkennelt változatát küldi az info@bolyaiverseny.hu, vagy postázza a BOLYAI CSAPAT Kft., 1037 Budapest, Patakvölgyi lejtő 20813/3 hrsz. címre.Pedagógus felnőtt csapatokra vonatkozó szabályok:
Tanároknak a következő három kategóriában hirdetjük meg a versenyt:

  • 1-4. osztályban tanítóknak (ők az 5. osztályosok feladatsorát írják)
  • 5-8. osztályban tanító általános iskolai tanároknak (ők a 7. osztályosok feladatsorát írják)
  • 5-12. osztályban tanító középiskolai tanároknak (ők a 8. osztályosok feladatsorát írják)

A tanárcsapatok a következő feltételekkel indulhatnak:

  • A körzeti forduló a 3-8. osztályos diákok versenyével azonos időpontban (2023. október 13.) és helyszínen kerül megrendezésre, azonban a részvétel pedagógusoknak ingyenes. A tanári csapatok nevezése szintén a 3-8. osztályos nevezési rendszerben, a diákokkal együtt történik. Egy tanári csapat legalább 2, legfeljebb 4 főből állhat. A csapat minden tagja csak tanári végzettséggel rendelkező, jelenleg is tanító pedagógus lehet. (Ha egy csapat tagjai különböző iskolákból állnak össze, akkor a nevezési rendszerben az egyikük iskolája szerint nevezzenek, a többiek iskoláit pedig tüntessék fel a Megjegyzés mezőben.)
  • A körzeti fordulón a tanári csapatok csak 55 percig versenyezhetnek, 15:25-kor el kell hagyniuk a versenytermet.
  • A körzeti forduló után eredményt hirdetünk, de díjazásra csak az országos szóbeli döntőn kerül sor, amelyre kategóriánként az országos összesített lista 3-3 legjobb csapatát hívjuk meg, akik egyben részt vesznek a tanulók szóbeli döntőjének zsűrizésében is.
  • Az országos döntő írásbelije a 3-8. osztályos diákok versenyével azonos időpontban (2023. november 17.) és helyszínen kerül megrendezésre, azonban a tanári csapatoknak csak írásbeli forduló lesz. Az ezen való részvétel természetesen a pedagógusoknak ingyenes.

Minden egyéb tekintetben a tanári csapatokra a diákokéval megegyező szabályok vonatkoznak.

További információk: honlapunkon, a verseny e-mail címén (info@bolyaiverseny.hu), illetve telefonon: 00-36-30-440-6870 (Nagy-Baló Teréz).

Nagy-Baló András (nbat0978@gmail.com)
Csuka Róbert (csuka.robert@bolyaiverseny.hu)


Budapest, 2023. május 1.