Versenykiírás 2020/2021.

VÁLTOZÁS - 2020. szeptember 14.

FIGYELEM!
BIZONYTALAN JÁRVÁNYHELYZET MIATT A VERSENYT ONLINE FORMÁBAN BONYOLÍTJUK!

Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fővédnöksége mellett a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium és a BOLYAI CSAPAT Kft. a 2020/2021. tanévben nevezéses alapon megrendezi a Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti fordulóját 3-8. osztályosoknak, valamint az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány (röviden: ÖSSZKÉP Alapítvány) meghívásos alapon megrendezi a Bolyai Természettudományi Csapatverseny országos döntőjét 3-8. osztályosoknak. A verseny mindkét fordulóját online bonyolítjuk le az alább leírtak szerint.
(A versenyt először 2014-ben rendeztük meg az ország egész területén, majd 2020-ban már több mint 17 000 résztvevője volt a rendezvénynek. A korábbi évek feladatsorai és eredményei megtalálhatók honlapunkon; a verseny feladatait, megoldásait és eredményeit tartalmazó könyvek ugyanitt megrendelhetők.)

A verseny ismeretanyaga: A természettudományokhoz elengedhetetlen általános műveltség, környezetünk élővilágának ismerete, valamint a versenyző évfolyamánál alább felsorolt témakörök:
3. osztály: Idő, naptár, évszakok. Az ember fejlődésének szakaszai. Tájékozódás a tágabb térben. Ünnepek, hagyományok.
4. osztály: Termesztett növények, háziállatok. Egészség, betegség. Az év élőlényei 2020. Környezetbarát életmód.
5. osztály: Állandóság és változás környezetünkben. Termesztett növények, házi és ház körüli állatok. A térkép. Magyarország földrajzi helyzete.
6. osztály: Az erdő életközössége. Energiatakarékosság, újrahasznosítás, környezetbarát életmód. A Naprendszer és a Föld bolygó. Az év élőlényei 2020.
7. osztály: Biológia: Éghajlati övezetek és élőviláguk. Ember és környezete. Fizika: A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai, kölcsönhatások. A sűrűség, nyomás, mozgások, energia, munka, egyszerű gépek. Hőmérséklet, halmazállapot-változások, hőtani jelenségek. Földrajz: A szilárd Föld anyagai és folyamatai. A földrajzi övezetesség. Kémia: Kémiai alapismeretek. A anyagok tulajdonságai és változásai. Oldatok, keverékek, töménység. Részecskék, halmazok, változások. A részecskék szerkezete és tulajdonságai. Anyagmennyiség.
8. osztály: Biológia: Az emberi szervezet anyagforgalma és egészsége. Fizika: A 7.osztályos ismeretanyagon felül: teljesítmény, hatásfok, testek úszása. Elektromos alapjelenségek, áramkörök, transzformátor. Hőtani folyamatok. Földrajz: Magyarország természetföldrajza, természeti és kulturális értékei. Kémia: A 7.osztályos ismeretanyagon felül: nemfémes elemek és vegyületeik. Kémiai reakciók és kémiai számítások. Kémia a természetben és a háztartásban.

A verseny célja: Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együttgondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

Kérjük a kedves kollégákat, hogy a nevezés előtt tisztázzák a csapatokkal, hogy adottak-e számukra az online verseny feltételei.

A verseny résztvevői: A versenyen azonos iskolába járó 3-8. osztályos tanulók évfolyamonként szerveződő 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat indulhat). A 3-6. osztályosok egy-egy, a 7. és 8. osztályosok két-két kategóriában versenyeznek aszerint, hogy általános iskolai ("a") vagy gimnáziumi ("g") osztályba járnak. A nevezéskor minden csapatnak saját csapatnevet kell választania, amely nem lehet másokra vagy a jó ízlésre nézve sértő.

A megyei/körzeti forduló időpontja: 2021. február 5. (péntek), 14 óra 30 perc.

Az országos döntő időpontja: 2021. március 13. (szombat), 10 óra 30 perc

Nevezési határidő: 2021. február 4. (csütörtök), 18 óra.

A körzeti forduló nevezési díja: 1000 Ft/fő.
Az országos döntőnek nincs nevezési vagy részvételi díja.


Nevezés: Kizárólag honlapunkon, a Nevezés menüpont alatt. A nevezési díj átutalással vagy bármelyik OTP bankfiókban személyesen, a 11703006-20471499-00000000 OTP-számlaszámra fizethető be (számlatulajdonos: BOLYAI CSAPAT Kft.). Kérjük, hogy a közlemény rovatba saját iskolájuk és településük nevét, valamint a természettudomány szót írják (az iskola neve rövidítve is megfelelő.) A nevezési díj befizetésének határideje a verseny után megkapott számlán szereplő fizetési határidő.
Számlaigényüket február 4-ig a honlapon lévő nevezési rendszerben kérjük jelezni. Amennyiben számlaigényét nem jelzi, a helyi szervező nevére állítjuk ki azt. Az igényelt számlát a nevezési határidőt követően, e-mailben juttatjuk el, amihez a következőképpen jut hozzá: A BOLYAI CSAPAT KFT-től e-mailen érkező Számlaértesítőben a „Letöltöm a számlát” szövegre kattintás után a megjelenő oldalon a Számla adatai részben a „Megnézem” szóra kattintva előjön a kinyomtatható hiteles számla; ezt kérjük kinyomtatni.
Körzeten és kategórián belüli azonos csapatnév esetén a később nevező csapatnak kell nevet változtatnia (ezért célszerű minél előbb nevezni más által még nem választott csapatnévvel).

A körzetek határai melyeket indokolt esetben módosítunk a következő két térképen tekinthetők meg, illetve itt találja.

A verseny szabályai: A verseny első fordulójában 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani. A részvétel tetszőleges helyszínről, például otthonról vagy ha már mód van rá az iskolából is lehetséges (internetkapcsolat szükséges). A teljes munkaidő 60 perc. A feladatsor 2021. február 5-én magyarországi idő szerint 14:30-tól lesz elérhető a verseny honlapjáról, és a honlapon keresztül küldhetők be a csapat válaszai egy egyedi titkos csapatkód segítségével. (15:30-ig bármikor bármennyi feladat megoldása beküldhető vagy módosítható, a rendszer minden feladat esetében a legutoljára beadott megoldásokat értékeli.) A kódot a csapatok a helyi szervező kollegáktól fogják megkapni, akik ezt a nevezési rendszerben fogják elérni. A verseny alatt a csapattagok bármilyen elektronikus eszközön kommunikálhatnak egymással. A nevezéssel a versenyen résztvevők hozzájárulnak, hogy nevüket, településüket és eredményüket, valamint a döntőn róluk készülő fényképeket a szervezők közzé tegyék.
A verseny kezdetéig indokolt esetben (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) lehet csapattagokat cserélni. Ha valamelyik csapat nem tud teljes létszámban részt venni, akkor is versenyezhet. Az országos döntőn egy csapat összetétele az első fordulón résztvevőkhöz képest legfeljebb egy tagban változhat.
A nem megfelelő kategóriában vagy körzetben történő nevezés a versenyből való kizárást eredményezheti.

A körzeti forduló pontozása:
1. Mind a 13 feleletválasztós kérdésnél minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők szerint:
- helyesen bejelölt mező: 3 pont
- helytelenül bejelölt mező: -1 pont
- helyesen üresen hagyott mező: 2 pont
- helytelenül üresen hagyott mező: 0 pont
Minden hibátlanul megoldott feladatra (tehát ha az öt mező mindegyike helyes) feladatonként további 2 pont jár.
(Ha például az egyik feladatban a helyes megoldások A, C, E, és egy csapat az A, C, D mezőkbe tett X-et, akkor erre a feladatra a csapat 3+2+3-1+0=7 pontot kap. Ha egy másik csapat ugyanebben a feladatban az A, C, E mezőkbe tett X-et, tehát mind az öt válaszlehetőséget jól döntötte el, akkor erre a feladatra ez a csapat 3+2+3+2+3=13 alappontot, valamint további 2 pluszpontot, összesen tehát 15 pontot kap.)
A csapatokat az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki a körzeti forduló végeredménye.
Azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik korábbi időpontban adta be legutolsó válaszait. Az idő meghatározásánál a megoldásokat fogadó szerver órája mérvadó (óra: perc: másodperc), minden csapat visszajelzést kap a legutolsó beküldés idejéről. Az eredmények várhatóan 2021. február 7-én, vasárnap reggeltől lesznek megtekinthetők honlapunkon, bármilyen írásos reklamációt 2021. február 9-én, kedden 15 óráig tudunk figyelembe venni, amelyeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetnek.

Az országos döntő szabályai: A verseny országos döntőjét az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le, amely valamennyi meghívott csapat számára ingyenes. Minden olyan megyéből/körzetből, ahol egy évfolyamban/kategóriában legalább 5 induló csapat volt, az első helyezett továbbjut a verseny döntőjére. Meghívjuk még kategóriánként az országos összesített lista 1-6. helyezettjei közül azokat a csapatokat is, akik az előző feltétel alapján nem kapnának meghívást a döntőbe. A döntőben, 2021. március 13-án 10 óra 30 perctől a körzeti fordulóhoz hasonlóan 13 feleletválasztós feladatot online kell megoldani.

Díjazás: A megyei/körzeti fordulót követően a döntőbe bejutott csapatokat, valamint az indulólétszám függvényében további eredményesen szerepelt csapatokat is díjazunk. A döntőben a kategóriánkénti legjobb 6 csapat részesül jutalomban. A tanárokat induló diákjaik száma és eredményessége alapján díjazzuk, ugyanezen szempontok szerint körzetenként és a döntőn egy-egy tanári fődíj is kiosztásra kerül.

A verseny feladatsorai és megoldásai az egyes fordulók napján 16:00 órától elérhetők lesznek honlapunkon.

A helyi szervezést felvállaló tanár teendői

Határidő
Teendő
2020. szeptember - 2021. február 4. Megismerteti kollégáit és a tanulókat a Bolyai Matematika Csapatversennyel és a csapatversenyre való jelentkezés lehetőségével, módjával.
2021. február 4. (csütörtök) 18:00 Megszervezi és elvégzi a csapatok nevezését.
2021. február 5. (péntek) 14:15 Minden nevezett csapat tudomására hozza az online válaszadáshoz szükséges egyedi kódot.
2021. február 17. (szerda) Gondoskodik a nevezési díjak számlájának rendezéséről.
2021. március 12. Kiosztja iskolája csapatainak az emléklapokat, tanszervásárlási és bringóhintózási kedvezményeket.


További információk: honlapunkon, a verseny e-mail címén (info@bolyaiverseny.hu), illetve telefonon: 06-30-440-6870 (Nagy-Baló Teréz).

Jaczenkó Edit (edit.jaczenko@gmail.com)
Emri Tamás (emritamas@gmail.com)
Merényi Márta (martamerenyi12@gmail.com)
Nagy-Baló András (nbat0978@gmail.com)
Csuka Róbert (csuka.robert@bolyaiverseny.hu)

Budapest, 2020. szeptember 14.