Versenykiírás 2021/2022.

Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fővédnöksége mellett a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium és a BOLYAI CSAPAT Kft. a 2021/2022. tanévben nevezéses alapon megrendezi a Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti fordulóját 3-8. osztályosoknak , valamint az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány (röviden: ÖSSZKÉP Alapítvány) meghívásos alapon megrendezi a Bolyai Természettudományi Csapatverseny országos döntőjét 3-8. osztályosoknak . A verseny körzeti fordulóját írásbeli munka formájában, személyes jelenléttel, az országos döntőt írásbeli és szóbeli formában bonyolítjuk le az alább leírtak szerint. A járványhelyzet függvényében a változtatás jogát fenntartjuk.
(A versenyt először 2014-ben rendeztük meg az ország egész területén, majd 2020-ban már több mint 17 000 résztvevője volt a rendezvénynek.) A korábbi évek feladatsorai és eredményei megtalálhatók honlapunkon , a verseny feladatait, megoldásait és eredményeit tartalmazó könyvek ugyanitt megrendelhetők.)

A verseny ismeretanyaga: A természettudományokhoz elengedhetetlen általános műveltség, környezetünk élővilágának ismerete, valamint a versenyző évfolyamánál alább felsorolt témakörök:

3. osztály: Idő, naptár, évszakok. Időjárás. Tájékozódás a tágabb térben és Magyarország térképén. Felszínformák. Ünnepek, hagyományok. A mező élővilága.
4. osztály: Termesztett növények, háziállatok. Egészség, betegség. Az év élőlényei 2021. Környezetbarát életmód.
5. osztály: Állandóság és változás környezetünkben. Termesztett növények, házi és ház körüli állatok. A térkép. Környezetbarát életmód.
6. osztály: Az erdő életközössége. Energiatakarékosság, újrahasznosítás, környezetbarát életmód. A Naprendszer és a Föld bolygó. Az év élőlényei 2021.
7. osztály: Biológia: Éghajlati övezetek és élőviláguk. Ember és környezete. Fizika: A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai, vizsgálati módszerek. Sűrűség. Kölcsönhatások, mozgás, energia. Hőmérséklet, halmazállapot, hőtani jelenségek. Földrajz: A szilárd Föld anyagai és folyamatai. A földrajzi övezetesség alapjai. Kémia: Kémiai alapismeretek. Anyagok tulajdonságai, változásai. Oldatok. Részecskék, halmazok, változások, keverékek. A részecskék szerkezete és tulajdonságai.
8. osztály: Biológia: Az emberi szervezet anyagforgalma és egészsége. Fizika: Hőmérséklet, halmazállapot, hőtani jelenségek. Kölcsönhatások. Mozgás, energia, egyszerű gépek. Nyomás, úszás. Földrajz: Magyarország természetföldrajza, természeti és kulturális értékei. Kémia: Kémia a természetben. Az anyagok csoportosítása. Oldatok, Nemfémes elemek és vegyületeik. Kémiai reakciók, kémiai számítások.

A verseny célja: Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együtt gondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

A verseny résztvevői: A versenyen azonos iskolába járó, 3-8. osztályos tanulók, évfolyamonként szerveződő, 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat indulhat). A 3-6. osztályosok egy-egy, a 7. és 8. osztályosok két-két kategóriában versenyeznek aszerint, hogy általános iskolai ("a") vagy gimnáziumi ("g") osztályba járnak. A nevezéskor minden csapatnak saját csapatnevet kell választania, amely nem lehet másokra vagy a jó ízlésre nézve sértő.
Meghirdetjük (más időpontban) az Otthonunk a Kárpát-medence és a Föld elnevezésű, családoknak szóló fenntarthatósággal kapcsolatos versenyünket is, az erre vonatkozó információk itt olvashatók .

A körzeti (írásbeli) forduló időpontja: 2022. február 4. (péntek), 14 óra 30 perc .

A körzeti forduló helyszíne: Minden csapat helyben, a saját iskolájában írja meg a versenydolgozatot. Az internetes nevezés során iskolánként kérjük egy helyi szervező tanár megnevezését elérhetőséggel együtt. A helyi szervezőt kérjük, hogy irányítsa a körzeti forduló helyi lebonyolítását, továbbá lehetőleg még a verseny napján, de legkésőbb a versenyt követő napon 12 óráig dolgozza fel az iskola versenyzőinek válaszait az általunk biztosított internetes javítófelületen. (A korábbi évekkel ellentétben, a körzeti fordulóban nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)


Az országos (írásbeli és szóbeli) döntő és díjkiosztó időpontja: 2022. március 12. (szombat), 10 óra 30 perc , helyszíne a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium (1124 Budapest, Meredek u. 1.).

Nevezési határidő: 2021. október 20. (szerda), 18 óra.

A körzeti forduló nevezési díja: 1200 Ft/fő.
Az országos döntőnek nincs nevezési vagy részvételi díja.


Nevezés: Kizárólag honlapunkon, a Nevezés menüpont alatt. A nevezési díj átutalással vagybármelyik OTP-bankfiókban személyesen, a 11703006-20471499 OTP-számlaszámra fizethető be (számlatulajdonos: BOLYAI CSAPAT Kft.). Kérjük, hogy aközlemény rovatba a kiállított számla sorszámát, vagy saját iskolájuk és településük nevét, valamint a termtud 3-8. kifejezést írják (az iskola neve rövidítve is megfelelő). A nevezési díj befizetésének határideje a megkapott számlán szereplő fizetési határidő.
Számlaigényüket október 20-ig a honlapon lévő nevezési rendszerben kérjük jelezni. Az igényelt számlát a nevezési határidőt követően, e-mailben juttatjuk el, amihez a következőképpen jut hozzá: A BOLYAI CSAPAT Kft.-től e-mailen érkező Számlaértesítőben a „Letöltöm a számlát” szövegre kattintás után megjelenő oldalon a Számla adatai részben a„Megnézem” szóra kattintva előjön a kinyomtatható hiteles számla; ezt kérjük kinyomtatni.
Körzeten és kategórián belüli azonos csapatnév esetén a később nevező csapatnak kell nevet változtatnia (ezért célszerű minél előbb nevezni más által még nem választott csapatnévvel).

A körzetek határai melyeket indokolt esetben módosítunk a következő két térképen tekinthetők meg, illetve itt találhatók.

A verseny szabályai: A verseny első fordulójában minden évfolyamon 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani (A körzeti fordulóban nem lesz kidolgozást igénylő feladat). A teljes munkaidő minden évfolyamon 60 perc. A feladatok szövege után öt lehetséges válasz található (A, B, C, D és E), amelyek közül akárhány lehet helyes (tehát akár mind, de akár egy sem). A válaszlapon a feladatokra adandó helyes válasz betűjelének megfelelő négyzet(ek)be X-et kell beírni. ( Minta válaszlap itt található. ) A versenyidő leteltével csapatonként csak az 1 darab Válaszlapot kell beadni. A versenyen csak íróeszköz, körző, vonalzó és szögmérő használható, egyéb (pl. elektronikus) eszköz nem. A csapattársak egymás között csak halkan beszélgethetnek, mert egy termen belül várhatóan több azonos évfolyamú csapat is jelen lesz. Minden csapattag saját példányt kap a feladatsorból. A nem megfelelő kategóriában vagy körzetben történő nevezés a versenyből való kizárást eredményezheti. A verseny alatt mobiltelefon vagy egyéb elektronikus eszköz nem lehet a versenyzőknél (csak kikapcsolt állapotban, a táskájukban), ezek használata a versenyből való azonnali kizárással járhat. A nevezéssel a résztvevő diákok és felkészítőik hozzájárulnak, hogy a versenyen róluk készülő fényképeket, valamint nevüket, iskolájukat és eredményüket a szervezők közzétegyék.
A verseny kezdetéig indokolt esetben (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) lehet csapattagokat cserélni, azonban az emléklapokat az október 20-ig benevezett diákok nevére állítjuk ki. (Kérjük, hogy az internetes nevezéskor pontosan ellenőrizzék, illetve versenyzőikkel ellenőriztessék a Nevezett csapatok menüpontban minden diák nevét, nehogy elírás miatt a nevezéskor begépelt, hibás név kerüljön az emléklapra.) Ha valamelyik csapat nincs teljes létszámban jelen, akkor is versenyezhet. Nevezési díjat visszautalni azonban nem áll módunkban. Az országos döntőn egy csapat összetétele az első fordulón résztvevőkhöz képest legfeljebb egy tagban változhat.

A körzeti forduló pontozása:
Minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők szerint:
- helyesen bejelölt mező: 3 pont
- helytelenül bejelölt mező: -1 pont
- helyesen üresen hagyott mező: 2 pont
- helytelenül üresen hagyott mező: 0 pont
Minden hibátlanul megoldott feladatra (tehát ha az öt mező mindegyike helyes) feladatonként további 2 pont jár.
(Ha például az egyik feladatban a helyes megoldások A, C, E, és egy csapat az A, C, D mezőkbe tett X-et, akkor erre a feladatra a csapat 3+2+3-1+0=7 pontot kap. Ha egy másik csapat ugyanebben a feladatban az A, C, E mezőkbe tett X-et, tehát mind az öt válaszlehetőséget jól döntötte el, akkor erre a feladatra ez a csapat 3+2+3+2+3=13 alappontot, valamint további 2 pluszpontot, összesen tehát 15 pontot kap.)
A csapatokat az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki a megyei/körzeti forduló végeredménye. Azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik több feladatot oldott meg tökéletesen. (Ha ebben is megegyezik az eredményük, a csapatok között nem teszünk további különbséget.) Az eredmények várhatóan 2022. február 6-án, vasárnap reggeltől lesznek megtekinthetők honlapunkon. Bármilyen írásos reklamációt 2022. február 7-én, hétfőn 14:00 óráig tudunk figyelembe venni, ezeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetik. A verseny feladatsorai az egyes fordulók napján, estétől elérhetők lesznek honlapunkon. A körzeti forduló megoldókulcsát és részletes megoldásait a versenyt követő napon, február 5-én 13 órakor tesszük közzé a honlapon.

Az országos döntő szabályai: A verseny országos döntőjét – amely valamennyi meghívott csapat számára ingyenes – az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le. Minden olyan körzetből, ahol egy évfolyamban/kategóriában legalább 5 induló csapat volt, az első helyezett továbbjut a verseny döntőjére. Meghívjuk még kategóriánként az országos összesített lista 1-6. helyezettjei közül azokat a csapatokat is, akik az előző feltétel alapján nem kapnának meghívást a döntőbe. A döntőben, 2022. március 12-én először 10 óra 30 perctől 11 óra 30 percig 13 feleletválasztós és 1 írásbeli kidolgozást igénylő feladatot kell megoldani. A kidolgozandó (14.) feladatra maximum 16 pont szerezhető. Az itt elért pontszám szerint kategóriánként a legjobb 6 csapat még aznap szóbeli fordulón dönti el a végső sorrendet. (A döntő írásbelije utáni holtverseny esetén az 1-13. feladatokban több pontot szerzett csapat ér el jobb helyezést; az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a döntőn több tökéletesen megoldott feladat sorol előbbre; amennyiben ez is azonos, akkor a körzeti fordulóban elért magasabb pontszámot elért csapaté a jobb helyezés.)
A szóbelin a csapatoknak először 15 perces gondolkodási idő után kell ugyanazon 2 feladat megoldását a zsűri és az érdeklődők előtt közösen, táblánál ismertetniük. A felkészüléshez kérjük, hogy íróeszközt hozzanak magukkal a diákok (számológép és egyéb elektronikus segédeszköz nem használható). A megoldások bemutatására legfeljebb 5 perc használható fel. Ezt követően a csapatok helyben kapnak még egy feladatot ("villámkérdés"), amelynek megválaszolására további 2 perc áll rendelkezésükre. Az értékelés szempontjai: matematikai felkészültség, a bemutatás minősége, összedolgozási képesség ("csapatszellem").
A szóbeli feladatok pontozása:
- 1-2., felkészülés után ismertetett feladat: max. 3 + 5 pont
- 3., helyben megválaszolandó feladat: max. 3 pont
- Csapatszellem: max. 1 pont
- A bemutatás közlésének minősége: max. 3 pont
Az itt szerzett pontok dupláját adjuk hozzá az aznapi írásbelin elért pontszámhoz, így alakul ki a verseny végeredménye. (Holtverseny esetén az írásbelin elért magasabb összpontszám szerint, az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a körzeti fordulóban elért magasabb pontszám szerint rangsorolunk.) Ha egy csapat a szóbelin túllépné a rendelkezésre álló időt, akkor összpontszámából 1-et levonunk.
A szóbeli végeztével, aznap kb. 16 órakor sor kerül az eredményhirdetésre és a díjkiosztó gálára, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Díjazás: A körzeti fordulót követően a döntőbe bejutott csapatokat, valamint az indulólétszám függvényében további eredményesen szerepelt csapatokat is díjazunk. A döntőben a kategóriánkénti legjobb 6 csapat részesül jutalomban. A tanárokat induló diákjaik száma és eredményessége alapján díjazzuk, ezen szempontok szerint körzetenként és a döntőn egy-egy tanári fődíjat osztunk. ( A csapattagok és a felkészítő tanárok neve legkésőbb a körzeti forduló napján módosítható, a díjazottak okleveleit az eddig beérkezett adatok alapján állítjuk ki. )

További információk: honlapunkon, a verseny e-mail címén (info@bolyaiverseny.hu), illetve telefonon: 00-36-30-440-6870 (Nagy-Baló Teréz).

Jaczenkó Edit (edit.jaczenko@gmail.com)
Emri Tamás (emritamas@gmail.com)
Nagy-Baló András (nbat0978@gmail.com)
Csuka Róbert (csuka.robert@bolyaiverseny.hu)

Budapest, 2021. május 1.

A helyi szervezést felvállaló tanár teendői

Határidő

Teendő

2021. szeptember

Megismerteti kollégáit és a tanulókat a Bolyai Matematika Csapatversennyel és a csapatversenyre való jelentkezés lehetőségével, módjával.

2021. október 20.

Megszervezi és elvégzi a csapatok nevezését.

2022. január 21.

Átveszi és ellenőrzi az iskolába postai úton érkező küldeményt, amely tartalmazza az emléklapokat, a válaszlapokat és a feladatsorokat.

2022. február 2.

Előkészíti a verseny lebonyolítását:
- Amennyiben több teremre is szükség van, elvégzi a csapatok terembeosztását.
- Gondoskodik termenként egy felügyelő tanárról a verseny időtartamára.
- A csapatok tudomására hozza, hogy február 4-én 14:15-kor melyik teremben kell lenniük.

2022. február 4.

A verseny kezdéséig a csapatok asztalára helyezi (vagy helyezteti) az emléklapokat (tanulónként 1 db), válaszlapokat (csapatonként 1 db), feladatsorokat (a kezdés előtt 1-2 perccel, tanulónként 1 db) és piszkozatlapokat (tanulónként 1 db; régi füzetlap is megfelelő).

A verseny kezdése után 60 perccel a teremben felügyeletet ellátó tanár összeszedi a válaszlapokat és átadja a helyi szervezőnek.

2022. február 4-5.

Legkésőbb február 5-én 12 óráig a helyi szervező (egyedül vagy kollégáival közösen) a honlap javítófelületén (ehhez hozzáférést biztosítunk) felviszi a csapatok válaszlapján szereplő válaszokat. (A korábbi évekkel ellentétben, a körzeti fordulón nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)

2022. február 8.

Ajánlott küldeményként postázza a válaszlapokat a következő címre:
BOLYAI CSAPAT Kft., 1037 Budapest, Patakvölgyi lejtő 20813/3 hrsz.