Versenykiírás 2022/2023.

Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fővédnöksége mellett a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium és a BOLYAI CSAPAT Kft. a 2022/2023. tanévben nevezéses alapon megrendezi a Bolyai Természettudományi Csapatverseny megyei/körzeti fordulóját 3-8. osztályosoknak , valamint az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány (röviden: ÖSSZKÉP Alapítvány) meghívásos alapon megrendezi a Bolyai Természettudományi Csapatverseny országos döntőjét 3-8. osztályosoknak . A verseny megyei/körzeti fordulóját írásbeli munka formájában, személyes jelenléttel mindenki a saját iskolájában írja, az országos döntőt írásbeli és szóbeli formában, az eddigiektől eltérően, külön időpontban és helyszínen bonyolítjuk le az alább leírtak szerint. A járványhelyzet függvényében a változtatás jogát fenntartjuk.

(A versenyt először 2014-ben rendeztük meg az ország egész területé, 2020-ban már több mint 17 000 résztvevője volt a rendezvénynek. A korábbi évek feladatsorai és eredményei megtalálhatók honlapunkon. A verseny feladatait, megoldásait és eredményeit tartalmazó könyvek ugyanitt megrendelhetők.)

A verseny ismeretanyaga: A természettudományokhoz elengedhetetlen általános műveltség, környezetünk élővilágának ismerete, a korábbi évek tananyagának ismerete, valamint a versenyző évfolyamánál alább felsorolt témakörök:

3. osztály: Tájékozódás az időben. Tájékozódás a térben. Megfigyelés, mérés. A víz (vízformák, halmazállapotok, körforgása). 2022. év élőlényei.
4. osztály: Termesztett növények, háziállatok. Egészség, betegség. Környezetbarát életmód. 2022. év élőlényei.
5. osztály: Anyagok és tulajdonságaik. Termesztett növények, háziállatok, és ezek testfelépítése. Mérés, mérőeszközök. 2022. év élőlényei.
6. osztály: A Föld külső és belső felépítése. Az energia. A térképtől a modern navigációs technológiákig. Hazai tájakon. 2022. év élőlényei.
7. osztály: Biológia: Az élővilág rendszerezése. Az élővilág működése, a fenntarthatóság összefüggései. Fizika: A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai, vizsgálati módszerek. Sűrűség, tömeg, térfogat. Testek mozgásának vizsgálata. Erő, munka, energia, teljesítmény. Hőmérséklet, halmazállapot, hőtani jelenségek. Földrajz: Tájékozódás Magyarországon, hazánk természeti értékei. Kémia: Kémiai alapismeretek: Anyagok csoportosítása, tulajdonságai, változásai. Oldatok. Keverékek, oldatok szétválasztása. Oldatok töménysége, Környezetünk gázkeverékeinek tulajdonságai és szétválasztásuk. Az atomok felépítése. Anyagmennyiség.
8. osztály: Biológia: Az emberi szervezet felépítése, anyagforgalma és egészsége. Fizika: Hőmérséklet, halmazállapot. Termikus kölcsönhatás. Mozgás. Erő, energia, munka, teljesítmény. Egyszerű gépek. Kölcsönhatások: Nyomás, úszás.lebegés, merülés. Földrajz: Magyarország természetföldrajza, természeti és kulturális értékei. Kémia: Oldatok. Atomok felépítése. Az anyagok szerkezete és tulajdonságai. Kémiai reakciók, kémiai számítások. Kémia a természetben. Nemfémes elemek és vegyületeik.

Kérjük, hogy az év élőlényei esetében az alábbi honlapokon található információkat tekintsék érvényesnek abban az esetben, ha azok ellentmondanának egyéb leírásokkal, tankönyvi anyagokkal:
https://zoldito.blog.hu/2022/01/06/az_ev_elolenyei_936
https://greenfo.hu/hir/2022-ev-fajai/

A verseny célja: Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együtt gondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

A verseny résztvevői: A versenyen azonos iskolába járó, 3-8. osztályos tanulók, évfolyamonként szerveződő, 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat indulhat). A 3-6. osztályosok egy-egy, a 7. és 8. osztályosok két-két kategóriában versenyeznek aszerint, hogy általános iskolai ("a") vagy gimnáziumi ("g") osztályba járnak. A nevezéskor minden csapatnak saját csapatnevet kell választania, amely nem lehet másokra vagy a jó ízlésre nézve sértő.

A megyei/körzeti (írásbeli) forduló időpontja: 2023. január 13. (péntek), 14 óra 30 perc . Munkaidő: 60 perc. Megoldandó feladatok: 13 feleletválasztós feladat. A verseny legfeljebb 60 perccel kezdhető hamarabb, de csak akkor, ha 14:30-ig senkit nem engednek ki a versenyteremből és ha egy csapat 14:30 előtt leadja a válaszlapot, akkor sem engedélyezik számukra, hogy mobiltelefonnal vagy más elektronikus eszközzel üssék el az időt, amíg bent kell tartózkodniuk.

A körzeti, első forduló helyszíne: Minden csapat helyben, a saját iskolájában írja meg a versenydolgozatot. Az internetes nevezés során iskolánként kérjük egy helyi szervező tanár megnevezését elérhetőséggel együtt. A helyi szervezőt kérjük, hogy irányítsa a körzeti/első forduló helyi lebonyolítását, továbbá lehetőleg még a verseny napján, de legkésőbb a versenyt követő napon 12 óráig dolgozza fel az iskola versenyzőinek válaszait az általunk biztosított internetes javítófelületen. (A megyei/körzeti fordulóban nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)

Az országos döntő írásbeli fordulójának és megyei/körzeti díjátadójának időpontja: 2023. február 24. (péntek), 14 óra 30 perc. Munkaidő: 60 perc. Megoldandó feladatok: 13 feleletválasztós feladat. Az országos döntő írásbeli fordulójának helyszínei lentebb, az országos döntő írásbeli fordulójának szabályai részben találhatók.

Az országos szóbeli döntő és díjkiosztó időpontja: 2023. március 11. (szombat), 10 óra. Felkészülési idő a szóbelin 20 perc, a bemutatásra szánt idő pedig 8 perc. A szóbeliről részletesebben lentebb, az országos döntő szóbeli forduló szabályai címszó alatt lehet olvasni.

Az országos szóbeli döntő helyszíne a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium (1039 Budapest, Csobánka tér 7.).

Nevezési határidő: 2022. október 27. (csütörtök), 18 óra.

A megyei/körzeti, első forduló nevezési díja: 1500 Ft/fő.

Az országos döntő írásbeli és szóbeli fordulójának nincs nevezési vagy részvételi díja.

Nevezés: Kizárólag honlapunkon, a Nevezés menüpont alatt. A nevezési díj a megyei/körzeti forduló után átutalással vagy bármelyik OTP-bankfiókban személyesen, a 11703006-20471499-00000000 OTP-számlaszámra fizethető be (számlatulajdonos: BOLYAI CSAPAT Kft.). Kérjük, hogy a közlemény rovatba a kiállított számla sorszámát, vagy saját iskolájuk és településük nevét, valamint a termtud kifejezést írják (az iskola neve rövidítve is megfelelő). A nevezési díj befizetésének határideje a megkapott számlán szereplő fizetési határidő, amely számlát közvetlenül a verseny körzeti, első fordulója utáni héten küldünk e-mailben.
Számlaigényüket október 27-ig a honlapon lévő nevezési rendszerben kérjük jelezni. Az igényelt számlát a jelzett időben, e-mailben juttatjuk el, amihez a következőképpen jut hozzá: A BOLYAI CSAPAT Kft.-től e-mailen érkező Számlaértesítőben a „Letöltöm a számlát” szövegre kattintás után megjelenő oldalon a Számla adatai részben a „Megnézem” szóra kattintva előjön a kinyomtatható hiteles számla; ezt kérjük kinyomtatni.
Körzeten és kategórián belüli azonos csapatnév esetén a később nevező csapatnak kell nevet változtatnia (ezért célszerű minél előbb nevezni más által még nem választott csapatnévvel).

Az első forduló körzeti határai, melyeket indokolt esetben módosítunk, a következő két térképen tekinthetők meg, illetve itt találhatók .

A verseny szabályai: A verseny első fordulójában minden évfolyamon 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani (nem lesz kidolgozást igénylő feladat). A teljes munkaidő minden évfolyamon 60 perc. A feladatok szövege után öt lehetséges válasz található (A, B, C, D és E), amelyek közül akárhány lehet helyes (tehát akár mind, de akár egy sem). A válaszlapon a feladatokra adandó helyes válasz betűjelének megfelelő négyzet(ek)be X-et kell beírni. ( Mintaválaszlap itt található. ) A versenyidő leteltével csapatonként csak az 1 darab Válaszlapot kell beadni. A versenyen csak íróeszköz, körző, vonalzó és szögmérő használható, egyéb pl. elektronikus eszköz, atlasz, … nem. A csapattársak egymás között csak halkan beszélgethetnek, mert egy termen belül várhatóan több azonos évfolyamú csapat is jelen lesz. Minden csapattag saját példányt kap a feladatsorból. A nem megfelelő kategóriában vagy körzetben történő nevezés a versenyből való kizárást eredményezheti. A verseny alatt mobiltelefon vagy egyéb elektronikus eszköz nem lehet a versenyzőknél (csak kikapcsolt állapotban, a táskájukban), ezek használata a versenyből való azonnali kizárással járhat. A nevezéssel a résztvevő diákok és felkészítőik hozzájárulnak, hogy a versenyen róluk készülő fényképeket, valamint nevüket, iskolájukat és eredményüket a szervezők közzétegyék.

A verseny kezdetéig indokolt esetben (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) lehet csapattagokat cserélni, azonban az emléklapokat az október 27-ig benevezett diákok nevére állítjuk ki. (Kérjük, hogy az internetes nevezéskor, még a nevezési határidő lejárta előtt pontosan ellenőrizzék, illetve versenyzőikkel ellenőriztessék a Nevezett csapatok menüpontban minden diák nevét, nehogy elírás miatt a nevezéskor begépelt, hibás név kerüljön az emléklapra.) Ha valamelyik csapat nincs teljes létszámban jelen, akkor is versenyezhet. A döntőben egy csapat összetétele az előző fordulón résztvevőkhöz képest legfeljebb egy tagban változhat.

A megyei/körzeti és a döntő írásbeli forduló pontozása:

Minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők szerint:

- helyesen bejelölt mező: 3 pont
- helytelenül bejelölt mező: -1 pont
- helyesen üresen hagyott mező: 2 pont
- helytelenül üresen hagyott mező: 0 pont

Minden hibátlanul megoldott feladatra (tehát ha az öt mező mindegyike helyes) feladatonként további 2 pont jár.

(Ha például az egyik feladatban a helyes megoldások A, C, E, és egy csapat az A, C, D mezőkbe tett X-et, akkor erre a feladatra a csapat 3+2+3-1+0=7 pontot kap. Ha egy másik csapat ugyanebben a feladatban az A, C, E mezőkbe tett X-et, tehát mind az öt válaszlehetőséget jól döntötte el, akkor erre a feladatra ez a csapat 3+2+3+2+3=13 alappontot, valamint további 2 pluszpontot, összesen tehát 15 pontot kap.)

A csapatokat az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki a forduló végeredménye. Azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik a 13. feladatra több pontot kapott. Ha ebben is megegyezik az eredményük, akkor amelyik csapat a 12. feladatra kapott több pontot. Ha ebben is egyformák, akkor amelyik csapat a 11., és így tovább, amíg nem lesz különbség így csökkenő sorrendben haladva a feladatokra kapott pontok száma között egészen az 1. feladatig. Az eredmények várhatóan 2023. január 15-én, vasárnap 8:00 órától lesznek megtekinthetők honlapunkon. Ekkor az első 10 helyen lévők pontjai még titkosak, de az óvási határidő lejártakor mindenkié ismert lesz. Bármilyen írásos reklamációt 2023. január 16-án, hétfőn 14:00 óráig tudunk figyelembe venni, ezeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetik. A verseny feladatsorai az egyes fordulók napján, estétől elérhetők lesznek honlapunkon. A megyei/körzeti forduló megoldókulcsát és részletes megoldásait a versenyt követő napon, 13:00 órakor tesszük közzé a honlapon.

Az országos döntő írásbeli fordulójának szabályai: A verseny országos döntőjének írásbeli fordulóját – amely valamennyi meghívott csapat számára ingyenes – az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le. Minden olyan magyarországi megyéből/körzetből, ahol egy évfolyamban/kategóriában legalább 5 induló csapat volt, az első három helyezett továbbjut a megyei/körzeti fordulóból a verseny országos döntő írásbeli fordulójába. A döntő írásbeli fordulójában 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani. Ezek pontozása a körzeti, első fordulóéval azonos módon történik. A csapatokat itt is az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki az írásbeli döntő végeredménye. Azonos pontszám esetén itt is az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik a 13. feladatra több pontot kapott. Ha ebben is megegyezik az eredményük, akkor amelyik csapat a 12. feladatra kapott több pontot. Ha ebben is egyformák, akkor amelyik csapat a 11., és így tovább, amíg nem lesz különbség így csökkenő sorrendben haladva a feladatokra kapott pontok száma között egészen az 1. feladatig. Az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a megyei/körzeti fordulóban elért magasabb pontszám szerint rangsorolunk. Az eredmények várhatóan 2023. február 26-án, vasárnap 8:00 órától lesznek megtekinthetők honlapunkon. Ekkor az első 10 helyen lévők pontjai még titkosak, és az óvási határidő lejárta után az első 6 helyen végzőké továbbra is titkos marad. Bármilyen írásos reklamációt 2023. február 27-én, hétfőn 14:00 óráig tudunk figyelembe venni, ezeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetik. A verseny feladatsorai az egyes fordulók napján, estétől elérhetők lesznek honlapunkon. A döntő írásbeli fordulójának megoldókulcsát és részletes megoldásait a versenyt követő napon, 13:00 órakor tesszük közzé a honlapon.

Az országos döntő írásbeli fordulójának és megyei/körzeti díjátadójának helyszínei, szervezői:

Megye/körzet

Szervező

Helyszín

Hunnia-Dél
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megye

Knódel Éva
evaknodel@gmail.com

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Ált. Iskola
6000 Kecskemét, Katona József tér 14.

Hunnia-Észak
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ágostonné Sápi Ildikó
agostonildo@gmail.com

Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola
3529 Miskolc, Középszer u. 3.

Pannónia-Dél
Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye

Nagy Zoltánné
nagymarcsi1962@gmail.com

Toldi Lakótelepi Általános Iskola
7400. Kaposvár, Szondi u. 3.

Pannónia-Észak
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye

Kiss Zita
zituskiss@gmail.com

Hétvezér Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér 1.

Pest megye-kelet
a Dunától keletre és a Csepel-sziget

Magyar Zsolt
abacusujsag@gmail.com

Szent István Gimnázium
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.

Pest megye-nyugat
a Dunától nyugatra és a Szentendrei-sziget

Süveges-Szabó Marianna
suveges.marianna@gmail.com

Baár-Madas Ref. Á. I. és Gimnázium
1022 Budapest, Lorántffy Zs. u. 3.

BUDAPEST

Dél-Buda
XI., XII., XXII. ker.

Merényi Gabriella
gmerenyi@gmail.com

Arany János Á. I. és Gimnázium
1124 Bp. XII., Meredek u. 1

Dél-Pest
V., VI., VII., VIII., IX., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. ker.

Nagy Péter
nagypeter@fazekas.hu

Budapesti Fazekas Mihály Ált. Isk. és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth M. tér 8.

Észak-Buda
I., II., III. ker.

Biczó Ildikó
biczike@gmail.com

Veres Péter Gimnázium
1039 Budapest, Csobánka tér 7.

Észak-Pest
IV., XIII., XV. ker.

Biczó Ildikó
biczike@gmail.com

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
1039 Budapest, Csobánka tér 7.

Kelet-Pest
X., XIV., XVI., XVII. ker.

Magyar Zsolt
abacusujsag@gmail.com

Szent István Gimnázium
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.


Az országos szóbeli döntő szabályai: A verseny szóbeli döntőjét – amely minden meghívott csapat számára ingyenes – az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le. Az országos írásbeli döntőből kategóriánként az országos összesített lista 1-6. helyén végző csapatokat hívjuk meg a verseny szóbeli döntőjére. A szóbeli döntőben, 2023. március 11-én először 10 órától a csapatok 20 percnyi gondolkodási idő után kell ugyanazon 3 feladat megoldását a zsűri és az érdeklődők előtt közösen, táblánál ismertetniük. A felkészüléshez kérjük, hogy íróeszközt hozzanak magukkal a diákok (számológép, atlasz, … és egyéb elektronikus segédeszköz nem használható). A megoldások bemutatására legfeljebb 6 perc használható fel. Ezt követően a csapatok helyben kapnak még egy feladatot ("villámkérdés"), amelynek megválaszolására további 2 perc áll rendelkezésükre.

A szóbeli feladatok pontozása:
- Az 1. feladat: max. 6 pont (a két zsűritag pontszámának összege)
- A 2. feladat: max. 10 pont (a két zsűritag pontszámának összege)
- A 3. feladat: max. 16 pont (a két zsűritag pontszámának átlaga)
- 4., helyben megválaszolandó feladat: max. 6 pont (a két zsűritag pontszámának összege)
- Csapatszellem: max. 1 pont (a két zsűritag pontszámának átlaga)
- A bemutatás közlésének minősége: max. 3 pont (a két zsűritag pontszámának átlaga)

Az itt szerzett pontokat adjuk hozzá az országos írásbeli döntőn elért pontokhoz és így alakul ki a verseny végeredménye. (Holtverseny esetén a döntő írásbelin elért jobb helyezés szerint, az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a megyei/körzeti fordulóban elért magasabb pontszám szerint rangsorolunk.) Ha egy csapat a szóbelin túllépné a rendelkezésre álló időt, akkor összpontszámából 1-et levonunk.

A szóbeli végeztével, kb. 12 órakor kerül sor az eredményhirdetésre és a díjkiosztó gálára, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Díjazás: A megyei/körzeti fordulót követően az 1-6. helyezett csapatokat díjazzuk, akik díjaikat az országos döntő írásbeli alkalmával kapják meg (az 1-3. helyezettek a döntő írásbelin a versenyasztalukra kapják, míg a 4-6. helyen végzettek az általuk küldött futáron keresztül kapják meg a döntő írásbeli helyszínén és időpontjában). A döntő írásbeli forduló után nem osztunk díjakat, míg a döntő szóbelin a kategóriánkénti legjobb 6 csapat részesül jutalomban. A tanárokat induló diákjaik száma és eredményessége alapján díjazzuk, ezen szempontok szerint megyénként/körzetenként és a szóbeli döntőn egy-egy tanári fődíjat osztunk ki. ( A csapattagok és a felkészítő tanárok neve legkésőbb a megyei/körzeti forduló napján módosítható, a díjazottak okleveleit az eddig beérkezett adatok alapján állítjuk ki. )

A helyi szervezést felvállaló tanár teendői

Határidő

Teendő

2022. szeptember

Megismerteti kollégáit és a tanulókat a Bolyai Természettudományi Csapatversennyel és a csapatversenyre való jelentkezés lehetőségével, módjával.

2022. október 27.

Megszervezi és elvégzi a csapatok nevezését.

2023. december 7.

Átveszi és ellenőrzi az iskolába postai úton érkező küldeményt, amely tartalmazza az emléklapokat, a válaszlapokat és a feladatsorokat.

2023. január 11.

Előkészíti a verseny lebonyolítását:
- Amennyiben több teremre is szükség van, elvégzi a csapatok terembeosztását.
- Gondoskodik termenként egy felügyelő tanárról a verseny időtartamára.
- A csapatok tudomására hozza, hogy január 13-án 14:15-kor melyik teremben kell lenniük.

2023. január 13.

A verseny kezdéséig a csapatok asztalára helyezi (vagy helyezteti) az emléklapokat (tanulónként 1 db), válaszlapokat (csapatonként 1 db), feladatsorokat (a kezdés előtt 1-2 perccel, tanulónként 1 db) és piszkozatlapokat (tanulónként 1 db; régi füzetlap is megfelelő). A verseny legfeljebb 60 perccel kezdhető hamarabb, de csak akkor, ha 14:30-ig senkit nem engednek ki a versenyteremből, és ha egy csapat 14:30 előtt leadja a válaszlapot, akkor sem engedélyezik számukra, hogy mobiltelefonnal vagy más elektronikus eszközzel üssék el az időt, amíg bent kell tartózkodniuk.

A verseny kezdése után 60 perccel a teremben felügyeletet ellátó tanár összeszedi a válaszlapokat és átadja a helyi szervezőnek.

2023. január 13-14.

Legkésőbb január 14-én 12:00 óráig a helyi szervező (egyedül vagy kollégáival közösen) a honlap javítófelületén (ehhez hozzáférést biztosítunk) felviszi a csapatok válaszlapján szereplő válaszokat. (Nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)

2023. január 16.

A válaszlapokat helyben megsemmisíti, és csak a jegyzőkönyvet postázza a következő címre: BOLYAI CSAPAT Kft., 1037 Budapest, Patakvölgyi lejtő 20813/3 hrsz.

További információk: honlapunkon, a verseny e-mail címén (info@bolyaiverseny.hu), illetve telefonon: 00-36-30-440-6870 (Nagy-Baló Teréz).

Jaczenkó Edit (edit.jaczenko@gmail.com)
Nagy-Baló András (nbat0978@gmail.com)
Csuka Róbert (csuka.robert@bolyaiverseny.hu)


Budapest, 2022. május 1.